KG Hammar – vårt Sverige sjunker ner i evig dy…


5.2.2013. KG Hammar: Jag lyssnade hela timman utan att lyfta från vår blåa soffa. Det blir mitt omdöme om din kväll i TV, tack!
Niu ska jag sända dig en del dokumentation. Jag ber dig läsa, och jag kommenterar kort:
Nr 1 Jag översänder med vänlig hälsning mina unga memoarer, en tid då jag var ljus och inte rödhårig och son inte till en präst på landet utan till direktören i Guldsmedsbolaget på Söder i Stockholm. En sorts liv. Mellankrigsmiljö från 1921 och framåt. Jag har försökt förflytta mig 90 år bakåt och ge stämningar, miljöer. Berätta gärna vad du anser.
Nr 2 Jag översänder min senaste dokumentation i Palmeaffären: oerhörd, otrolig. 15 landsförrädare utreds aldrig utan läggs åt sidan i 15 år. Landsförrädarna är aldrig hörda. Men de kanske aldrig var landsförrädare? Ja, men det vet ju ingen utomstående. T ex inte Regeringens Justitie Kansler.
Jag ber dig agera. Rasar allt vad svensk demokrati heter finns ingenting kvar.
Med stor uppskattning,
Din tillgivne
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Bok, dokument.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"