Vad säger riksdagskollegerna?


17.10.2010.

Till

Gruppledare, Sveriges Riksdag.

I tryckt skrift, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, 2 upplagan 2009, anklagar jag dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms tingsrätt samt moderate ledamoten av Sveriges Riksdag

Anti Avsan

för att den 28 februari 1986 i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholm ha skjutit Sveriges dåvarande statsminister

Olof Palme

till döds.

Denna anklagelse har aldrig någonsin bestritts. Jag har sedan länge informerat regeringen, jag har informerat riksdagen bland annat via Talmannen samt via samtliga moderata riksdagsledamöter.

Jag har ställt frågan till förundersökningsledningen i Palmeärendet, vice RÅ Kerstin Skarp och rikskriminalpolisens kriminalkommissarie Stig Edqvist, men enda svar jag erhållit är att ”vi kommenterar inte pågående förundersökning”.

Jag har sedan länge informerat samtliga svenska nyhetsmedier, dels i stor utsträckning direkt, dels via Tidningarnas Telegrambyrå, och ingen instans har bestritt min anklagelse.

Jag vänder mig nu till riksdagspartiernas gruppordförande med denna fråga:

Sköt Anti Avsan Olof Palme?

Jag önskar denna fråga besvarad, jämte eventuella kommentarer. Önskar Riksdagsgruppen vidta rättsliga åtgärder gentemot mig i denna viktiga fråga välkomnar jag en dylik utveckling av ärendet.

Djupt engagerad hälsning

Sven Anér, FK, DHS, undersökande nyhetsjournalist och författare.

Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79, 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"