Afghanistan – en folkomröstning?

Olika opinionsundersökningar visar vacklande stöd för en svensk insats i Afghanistan. Varför inte prova den metod som just är till för att pröva opinionen – folkomröstning? Afghanistan känns som just den typen av viktig fråga, där vi inte kan vara säkra på att våra folkvalda följer medborgarnas intentioner. Så låt oss folkomrösta i något som i dag utvecklas till folkets ödesfråga!

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"