Robert Gustafsson-intervjun in extenso

4.10.2010. Till förundersökningsledningen i Palmeärendet, vice RÅ Kerstin Skarp och rikskriminalpolisen.

Även för ett antal politiska instanser.

For the Swedish Police Authorities, with précis on last page for The International Criminal Court, The Hague, ref. OTP-CR-250/10.

Jag har i dag från nätet tagit fram ljudbandet från Ulf Elfving-Robert Gustafssons P 4-intervju, sänd 5.9. kl 12.03, samt gjort en utskrift, vilken dock, som jag skriver, kan förbättras och preciseras av den expertis mina adressater har att tillgå.

Denna utskrift följer här:

Ulf Elfving:… samma kväll, samma bio, samma film?

Robert Gustafsson: Ja, jo, det stämmer. Jag var där med min teaterklass på teaterskolan som hette Teaterverkstan på den tiden. Vi gick en kväll på den här filmen, och då var Palme där med Lisbeth, och sen på vägen ut så petade jag på honom på armen och tittade bort sen, och så skröt jag för dom andra att jag hade petat på Olof Palme.

Och sen så gick jag och min dåvarande flickvän då till vänster – eller min fru, som det blev sen. Min fru och jag gick ut ur salongen och ut på Sveavägen och ner till tunnelbanan /Station Rådmansgatan, min anm/. Och åkte hem.

Och av någon anledning så slog jag på radion, det brukar jag aldrig göra när jag går och lägger mig. Men då slog jag på radion, och då avbröts en låt med att Palme hade blivit skjuten där nere. Och det var ju en total chock, fast jag inte begrep /?/

Det var en overklighetskänsla. Och då började jag minnas saker av vad jag hade sett: en man med cowboyhatt, och den här konstiga Audin med tonade rutor runt om som man inte får ha på bilar.

UE: Blev du förhörd av polisen?

RG: Ja, jag ringde upp och sa att jag var där, och så hände ingenting. Och så ringde dom upp efter ytterligare en och en halv vecka.

RG /härmar en ointresserad polisröst/ Ja, hej, då ska vi se, du var där, tydligen, eller?

RG: Ja, jag var där /otydligt/ något som du kunde tycka…?

Polisröst: Ja, ja, då är jag med på alltihopa. Mm, mm… Men vad bra, då tackar jag.

RG: Önskar du höra något mer nu?

Polisen: Neej, ja, det är om du kommer på någonting…

RG En oerhört ointresserad ton. /otydligt/ … bara där var jag liksom jättekonfunderad… Ja, med alla dom här männen med walkie-talkie i alla hörn överallt som stod med /här gör RG en imiterande ljudillustration som tydligen är knuten till just walkie-talkiemännen; viktigt att detta inslag speciellt avlyssnas!/ Och jaha, han har med sig Säpo hit i alla fall, som vaktar honom. /Här en mening som jag inte uppfattar!/ Det var inte alls så… /Viktigt att expert avlyssnar just denna del!/

RG: Så det här med polisspåret, det ligger väldigt nära till hands i min bok kan jag säga.

UE /ställer en fråga som jag inte uppfattar; viktigt att denna fråga identifieras!/

RG: Ja absolut. Den tonen och den, som jag upplevde det i telefonen, det var inte normalt.

UE: Finns det här med i dina memoarer?

RG: Ja, absolut.

Så långt utskriften av Palme-inslaget i Ulf Elfving–intervjun med Robert Gustafsson. Det är viktigt att framhålla att denna P 4-intervju måste hämtas hem från nätet av rikskriminalen samt avlyssnas och skrivas ut i perfekt skick. Jag har själv inte professionell avlyssningsutrustning att tillgå. Det är just de avsnitt jag markerat som otydliga som förefaller innehålla central dramatik.

RÅ och rikskriminalpolisen: Denna intervju, i en version så nära jag kunnat komma, ställer inte bara Gustafssons polisförhör utan även alla andra förhör kring mordet på Olof Palme i skrämmande blixtbelysning.

Det ointresse som Gustafsson återkommer till framstår som mycket egendomligt och skrämmande, ett intryck som förvärras av det ytterligt märkliga förhållande, som jag tidigare påtalat hos förundersökningsledningen, nämligen att de båda förhören med Robert Gustafsson, L-261 resp L-261-A, inte upptar några av de markanta inslag som Gustafsson nämner i intervjun: mannen i cowboyhatt, Audin med de runt om tonade rutorna samt, sannerligen inte minst, ”männen med walkie-talkie i alla hörn”.

Redan det förhållandet att förhöret med Robert Gustafsson genomförts med sådan nonchalans är illavarslande, naturligtvis därför att förhöret kastar skugga över alla förhör i Palme-ärendet! Har förhörsledande polis blivit instruerad att gå tyst förbi varje omnämnande av walkie-talkie-män, tonade bilar mm? Har dessa förhör genomgående reducerats till en pro forma-gest, ”going through the motions”, i ett ärende där förundersökningsledning och polis haft det verkliga skeendet klart för sig? Är hela Palmeutredningen därmed ett enda stort skoj, från början till slut?

Som mina adressater vet har jag sedan veckor tillbaka begärt ut alla 160 ej visade Grand-akter, alla 40 ej visade walkie-talkie-observationer, samt alla 5 aldrig visade, centrala Avsan-observationer. Förundersökningsledningen bryter därmed mot tryckfrihetsförordningen, som är en grundlag. Jag önskar nu omedelbara svar från förundersökningsledningen i Palmeärendet. Jag önskar att Robert Gustafsson-intervjun noggrant studeras. Jag önskar besked rörande den tonade Audin (som en av förhörsledarna döper till en ”Opel Senator”. Jag önskar preciserad info rörande alla 40 walkie-talkie-observationer. Jag önskar över huvud taget KLARHET! Denna skrivelse läggs om ett par dagar ut på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

en blogg som i dag får motta ett stort antal förfrågningar och kommentarer kring Palmemordets kusliga verklighet. Tio chefredaktörer har personligen av mig anmodats att noga granska Palmeärendet i dess nuvarande skick.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66. 018-15 12 79.

Précis for the International Criminal Court, The Hague. Ref: OTP-CR-250/10.

Were Palme murder interviews, conducted by Stockholm Police, doctored, faked?

Swedish Actor Robert Gustafsson told police, a short time after the Swedish Premier Olof Palme assassination, that he observed ”several walkie-talkie-men” in the vicinity of the ”Grand” Cinema, which Premier Palme and his wife visited prior to his death, close by.

But the two policemen responsible for the above interviews refrained from mentioning Gustafsson´s enumeration of these walkie-talkie-men, in spite of the fact that it was the unexplained presence of these w/t-men that had led Gustafsson to call the police in the first place.

In these letters to the authorities in charge, I voice the suspicion that the police activities in connection with this assassination were made purely ”pro forma”, going through the motions, and that the authorities and their police officers have constantly been conversant with what really happened, prior to the murder, during the murder, and after the murder.

Yours sincerely Sven Anér. Öster Edinge 271, S-740 10 Almunge, Sweden.

Telephone:(460) 174-500 66, (460) 18-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"