Är 40 walkie-talkie-tips från Sveavägen morddagen ett tecken på ett existerande polisspår i Palmeärendet?

2.10.2010.

Till Chefredaktörerna för Dagens Nyheter, Expressen, Svenska Dagbladet, Aftonbladet, Göteborgs-Posten och Sydsvenskan samt till ledningarna för Ekot, Rapport, Aktuellt och TT.

Jag arbetar med en artikel rörande dagens tystnad kring mordet på Olof Palme och ställer nu nedanstående konkreta fråga till ovanstående tio public service-representanter. Jag vore mycket tacksam för svar, helst omgående. Jag kommer att sända den aktuella artikeln då den föreligger.

Bakgrund:

Enligt den statliga granskningskommissionens rapport från 1999, sidorna 212-213 i den ursprungliga versionen, ”inrapporterades från morddagen och Stockholms innerstad ett 40-tal observationer, de flesta i Sveavägens närområde”, medan det sammanlagda antalet w/t-observationer under hela den aktuella tiden utgjort 179, etthundrasjuttionio, sådana uppslag.

På sidan 228 i rapporten anser sig dock kommissionen och dess huvudsekreterare, nuvarande JO Hans-Gunnar Axberger, kunna konstatera att ”sammantaget bedömer vi inte att de ovan redovisade walkie-talkie-uppslagen tillför utredningen något av mera betydande värde”.

På sidan 888 konstaterar kommissionen avslutningsvis att ”inga brottsmisstankar mot enskilda polismän kan utläsas av utredningsmaterialet”.

Det har i dagarna framkommit uppgifter från skådespelaren Robert Gustafsson, som i en P 4-intervju med Ulf Elfving, samt med något annorlunda formulering i sin just utkomna självbiografi ”Från vaggan till deadline” (Bonniers 2010), riktat mycket stark kritik mot polisens handläggning av de av honom inrapporterade w/t-observationerna från biografen Grand/Sveavägen.

Jag återger nu Expressens referat av den aktuella P 4-sändningen, 5.9 kl 12.03:

Komikern tror på polisspåret. Robert Gustafsson förhördes i Palmeutredningen.

Skådespelaren berättar i en intervju med Ulf Elfving hur han såg en mystisk bil och walkie-talkie-män.

”Det där med polisspåret ligger väldigt nära i min bok”, säger Robert Gustafsson.

Den 28 februari 1986 gick Robert Gustafsson på bio med sin teaterklass och såg ”Bröderna Mozart” på Grand – och blev därför vittne i Palmeutredningen.

”Jag minns att på vägen ut så petade jag honom på armen och tittade bort sedan. Och så skröt jag för de andra att jag petat på Palme”, säger Robert Gustafsson i ”Ulf Elfving möter…”.

På natten fick han höra att statsministern mördats kort efter biobesöket.

Såg walkie-talkie-män

”Jag fick en overklighetskänsla. Sedan började jag minnas saker jag sett och noterat, som den där mannen i cowboyhatt och den här konstiga Audin med tonade rutor”, säger Robert Gustafsson i radiointervjun.

Skådespelaren såg också walkie-talkie-män ”som stod i alla hörn” – och blev konfunderad då han fick veta att Palme inte haft livvakter med sig.

Robert Gustafsson kontaktade Palmeutredningen. Det dröjde en och en halv vecka innan polisen återkom, och då upplevde skådespelaren att han blev mycket märkligt bemött.

”Det var inte normalt”

”Den tonen som jag upplevde i telefonen, det var inte normalt”, säger Robert Gustafsson i intervjun.

Upplevelserna från mordkvällen och förhöret får honom att tro att lösningen på mordet kan ligga i det som kallas polisspåret.

Polisspåret är ett samlingsnamn för flera skilda teorier om Palmemordet som alla har gemensamt att poliser på ett eller annat sätt misstänks vara inblandade.

En av teorierna rör de walkie-talkiemän som har iakttagits i samband med mordet och som inte bara Gustafsson lagt märke till.

FOTNOT: SMT Radios ”Ulf Elfving möter Robert Gustafsson” sänds /5.9/ klockan 12.03 i P 4.

Carl V Andersson

Gustafsson har alltså uppgett att han sett ett flertal män med walkie-talkies inom aktuellt område, men när jag själv, som förste utomstående, tar fram polisens utskrivna spaningsuppslag – L-261 resp L-261-A - rörande Gustafssons ärende finner jag att några w/t-män över huvud taget inte finns nämnda, vilket naturligtvis är mycket egendomligt, eftersom det var just inrapporteringen av w/t-tipsen som var själva anledningen till att Gustafsson tog kontakt med polisen. Polisens förhörshantering kan sålunda ifrågasättas. Mot ovanstående bakgrund följer nu

Min fråga: Anser mina adressater att myndigheternas avfärdande behandling av walkie-talkie-observationerna i samband med mordet på Olof Palme är otillräckligt utredda samt bör granskas på nytt av fristående utredare?

Ni, mina adressater, har tillgång till landets skickligaste nyhetsledning och skickligaste nyhetsreportrar. Jag ber er ta ställning till min fråga samt sända mig svaren till

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Det är endast den korrekta och kompletta mediehanteringen av svåra händelser och företeelser som ger samhället garantier för rätt och sanning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"