Rikspolisstyrelsen.

19.9.2011
Jag översänder kopia av sidan 5 i nr 8 av PALME-nytt-boken  för år 2000, vilken över fyra spalter ur G-P för den 2 mars 1986 upptar bilden av Lisbeth Palme som just i polisbil 1210, Lars Christianson, anlänt till Sabbatsbergs akutintag kl 23.42 mordkvällen, 6 minuter efter ambulansens , 951, ankomst till akutintaget, med den döende, ev döde Olof Palme.

Jag bifogar också en tydlig kopia av samma bild, vilken alltså togs av pressfotografen Ulf Karlsson.

Mina frågor, som jag önskar få besvarade, blir:

Nr 1: Ifrågasätter RPS på minsta sätt bildens autenticitet, alltså bl a att den föreställer Lisbeth Palme?

Nr 2: Kan RPS förklara varför Lisbeth Palme kl 23.42 bär en mörk tygkappa med slejf baktill samt kapuschong, när hon vid Dekorima burit brun mockakappa?

Nr 3: Kan RPS bekräfta innehållet i Göteborgs-Postens bildunderskrift? Är händelsen korrekt beskriven?

Nr 4: Delar RPS min uppfattning att bilden och underskriften ger klart belägg för att Lisbeth Palme ej medföljde ambulans 951 hela vägen till Sabbatsberg utan någonstans, under ambulansens omväg (!) till Sabbatsberg, antagligen på Odengatan, lämnade ambulansen, bytte kappa samt medföljde kommissarie Lars Christianson i hans anslutande bil 1210 till Sabbatsbergs akutintag, där, på bilden, Christiansons bil 1210 återfinns som den högra bilen, medan den vänstra polisbilen torde vara kommissarie Åke Rimborns, skickad till Sabbatsberg av polisens sambandscentral? Är denna min beskrivning korrekt?

Nr 5: Enligt Protokoll IV tillvaratogs bl a den bruna mockakappan ”från Sabbatsbergs sjukhus” (sidan 6). Ja, det är förstås möjligt, eftersom Lisbeth Palme bytt till annan kappa. Men hur kan ”vit blus” ha tillvaratagits? For Lisbeth Palme från Sabbatsberg i annan blus eller utan blus? Det är ju viktigt att uppgifter av detta slag lämnas med yttersta akribi.

Nr 6: Beträffande Lisbeth Palme omedelbart efter mordet skrivs, som RPS vet, i huvudprotokollet sidan 2 följande:

Fru Lisbeth Palme medföljde i ambulansen till Sabbatsbergs sjukhus.

Detta påstående är ju klart felaktigt, eller hur? Lisbeth Palme kom tillsammans med Lars Christianson till Sabbatsbergs sjukhus i polisbil 1210, eller hur?

Nr 7: Här nedan nu den aktuella bilden i tydligt skick, vilken på ett tidigt stadium i originalkopia innehades av Stockholms polismyndighet, men som, så vitt jag vet, aldrig på minsta sätt har kommenterats från polishåll. Varför inte?

Jag ber er nu utförligt besvara alla sju punkterna! Om RPS behöver rådfråga Stockholms polismyndighet ber jag er göra detta.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. Sidan 8/00:5 av Palmenytt samt obeskuren, fullgod kopia av bokbilden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"