Rättsintyg: ”Avgörande att snabbt undersöka och dokumentera kroppsskador”

Lisbeth Palmes påstådda skottskador från Dekorima blev, som bekant, aldrig rättsligt och medicinskt undersökta. Denna ofta ifrågasatta underlåtenhet från spaningsledande åklagares och polisers sida har aldrig blivit officiellt utredd. Som framgår av min skrivelse i dag till rikspolisstyrelsen ifrågasätter jag den fotografiska dokumentationen av Lisbeth Palmes T-shirt, eftersom det av bilden framgår att avståndet mellan skulderbladen, sådana dessa avtecknar sig i krutstänksspåren på fotografiet (se bilden!), är endast hälften så långt som det borde varit om Lisbeth Palme faktiskt hade burit denna T-shirt samt blivit påskjuten.

Hur hade denna tveksamhet gått att undanröja? Självfallet i den ordning lagen föreskriver, nämligen genom upprättandet av ett rättsintyg. Jag återger här viktiga delar av Wikipedias artikel ”Rättsintyg”,

http://www.rmv.se/?id=109

När polis eller åklagare ska utreda ett misstäkt brott är det ofta avgörande att snabbt undersöka och dokumentera kroppsskador hos personen som råkat ut för gärningen. På samma sätt kan skador som konstateras hos en misstänkt gärningsman vara viktiga bevis i en kommande rättegång. Sådana undersökningar görs av särskilt utbildade läkare med behörighet att utfärda rättsintyg. ---

En begärd läkarundersökning ska ske så snart som möjligt, enligt lagen. Därför är det viktigt att läkare med kompetens att genomföra undersökningarna och utfärda rättsintyg finns i närheten när polis och åklagare behöver anlita dem. ---

Rättsintyg kan inte beställas av privatpersoner. --- På denna webbplats finns också länkar till utförligare information om rättsintyg.

Alltså: avgörande att snabbt undersöka och dokumentera kroppsskador hos personer som råkat ut för gärningen. Avgörande. Men då landets statsminister skjuts till döds, och då hans hustru påstås också ha blivit beskjuten, begär våra myndigheter och vår statsledning att vi ska lita på detta lösa och aldrig korrekt underbyggda påstående.

Har jag dessutom, genom min skrivelse i dag till rikspolisstyrelsen, kunnat visa att det fotografi av Lisbeth Palmes T-shirt, som visades av SVT:s Uppdrag Granskning vid 20-årsminnet av Dekorimadramat, ej föreställer det plagg som Lisbeth Palme faktiskt bar vid tillfället, är hela detta drama falskeligen presenterat. Jag avvaktar svar från polis och åklagare. Bild t-shirt.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"