NYTRYCK av de 11 första sidorna av PALME-nytt för 11.9 år 2000

Ingenting har förändrats, och de faktauppgifter som lämnas i texten är lika sanna och giltiga i dag som för elva år sedan! Ingen myndighet, inget medium har ännu svarat eller gått in i debatt kring detta fortfarande lika glödheta, lika farliga ämne!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.


P-nytt nr 11/2000, granskningen kulminerar!

26.9.2011.

Johan Pehrson – Jag återkommer i detta stora, svarta ärende, där jag aldrig, aldrig någonsin möts av kritik eller ens av minsta kommentar, endast av en tystnad som tär.

Detta nr 11, varav jag sänder ett särtryck med de första elva sidorna, ger hela affären, in i minsta detalj, ingen detalj sålunda dementerad. Jag har skrivit wie es eigentlich gewesen,

Och var och en av dessa detaljer är lika cynisk, lika skrämmande. Lisbeth Palme glider dessa minuter genom City, efter skottet mot Olof, utan att drabbas av frågor, utan att höras, utan att störas - vem stör Lisbeth Palme? Ja sannerligen inte hennes polisiära entourage, som öppnar alla dörrar, skiftar alla kappor, ordnar varje irrationell transport. Stöttar brottet.

Jag skrev 2008-9 ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, där jag utpekar en av dina kolleger som gärningsmannen. Jag startade 2009 på hösten min blogg där jag, bland mycket annat noterar Leif GW Perssons märkliga RPS-uttalande om ”poliser, militärer och säkerhetsfolk” som konspirationens organisatörer och arrangörer. Jag skriver i år boken ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA” där jag preciserar denna konspiration.

Om nägot av mina påståenden hade varit osant borde jag ett stort antal gånger ha blivit anmäld för grovt förtal på tiotals separata punkter, men det är tomt i min brevlåda och telefonen är tyst. Om den tystnaden får anses talande så är alla mina påståenden och påpekanden helt korrekta och sanningsenliga.

Johan Pehrson – läs det PALME-nytt jag bifogar! Texten var sann år 2000, den är minst lika sann i dag, sedan ingenting nytt har tillkommit, mer än att de tillkommande elva åren har sotat svärtan ytterligare, över denna svit av brott. På en av Ulf Karlssons bilder står Kjell-Olof Feldt i djupt bedrövelse vid sin taxi på Sabbatsberg. Den bilden, som jag bifogar, ger mycket av dramat, uppgivenheten på hög socialdemokratisk nivå.

Jag är alltså sedan några dagar i flitig, men ensidig, kontakt med Styrelsen för RPS. Detta RPS som du vill granska. Gör det! Granskning behövs in i döden. Den svenska rättsstatens död.

Engagerad och fortsatt oroad hälsning,

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174 – 500 66 – ring!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"