Mördades Olof Palme av konspiratörer, Reinfeldt?

6.9.2011. Till Sveriges Regering. Statsrådsberedningen, Fax 723 11 71.

Den 28 februari i år, symboliskt exakt på 25-årsdagen av det påstått ouppklarade mordet på den dåvarande socialdemokratiske statsministern Olof Palme, meddelade rikspolisstyrelsen, som tillsammans med RÅ är ansvarig för den formellt fortfarande pågående förundersökningen i detta brottmål, att mordet, som under åren tillskrivits ett antal vilsegångna personer - senast Christer Pettersson, nu friad - i själva verket begåtts ”inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner”.

Kommunikén, som avgavs av rikspolisstyrelsens högt stabsplacerade talesman, professorn och chefskriminologen Leif GW Persson, har aldrig dementerats och gäller sålunda ännu i dag då detta brev skrivs.

Ingenting har hänt i ärendet. Rikspolischefen Bengt Svensson kallade påföljande dag, den 1 mars 2011, upp Persson för ett samtal, men varken Svensson eller Persson har berättat vad som avhandlades under samtalet, som närmast tycks ha haft karaktären av ett inofficiellt kamratmöte, utan sekreterare eller protokoll eller efterföljande kommuniké. Uppenbarligen står Perssons uttalande från 25-årsdagen fast.

Men någon som helst åtgärd har uppenbarligen inte vidtagits inom RPS eller den underställda rikskriminalpolisen. Inga ”poliser, militärer eller säkerhetspersoner” tycks ha hörts (korrigera mig på den punkten om jag skulle ha fel, regeringen!), alltså ej heller dåvarande piketpolisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt och moderate ledamoten av Sveriges Riksdag, Anti Avsan.

Så vitt jag kan se har som sagt ingenting gjorts. Persson får ostörd arbeta vidare med sin mycket omfattande allmänna svenska mordlösning, men i detta arbete ingår uppenbarligen inte mordet på en statsminister. Sveriges regering – driver ni med mig som undersökande journalist och författare? Och, vad viktigare är, driver ni med den svenska allmänheten?

Jag nås, alltsedan Perssons uttalande, av frågor i ärendet. I telefonsamtal och faxmeddelanden, i återkommande inlägg på min blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com.

Jag möts av stigande undran och oro. Jag får frågan beträffande regeringens skötsel av sitt ämbete.

Nu för jag dessa oroliga frågor vidare till landets högsta instans, regeringen i statsrådsberedningen:

Tänker ni göra någonting?

Eller är det meningen att kriminalkommissarien Stig Edqvist, som i dag har det högsta löpande ansvaret för den polisiära delen av Palmeutredningen, just när han fått den mest klockrena anklagelse på sitt bord, ska avstå från varje reaktion som en följd av Perssons uttalande? Anser regeringen att mordgåtan är löst? Berätta då det för den svenska allmoge som ni så uppenbart nonchalerar!

Att någonting av detta slag skulle kunna förekomma inom en sk västerländsk demokrati hade före Palmemordet givetvis betraktats som uteslutet, men i dag händer detta – som sagt, driver den svenska regeringen med sin allmänhet?

Jag önskar nu ett omedelbart och uttömmande svar, där det givetvis bör sägas ut om regeringen anser Perssons deklaration till alla delar korrekt och om regeringen i så fall avser att göra någonting åt saken!

Jag önskar detta svar omedelbart.

Jag kommer att sända detta brev, på svenska, till Förenta Nationernas generalsekreterare; Sveriges beskickning vid FN kan säkert bidra med en auktoriserad översättning till engelskan – eller varför inte till flera av FN:s många auktoriserade språk.

Jag anklagar redan nu, utan att avvakta svaret på detta brev, regeringen för vägran att på ett korrekt och hederligt sätt utreda mordet på en statsminister. Brevet kommer att återfinnas på min blogg, som nu har haft över 40 000 besök.

Sven Anér, djupt oroad! Svara!

Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"