Justitieutskottet: Hela rikspolisstyrelsens verksamhet i Palmeärendet måste ifrågasättas!

18.9.2011. Till Riksdagens Justitieutskott - jag anhåller att samtliga ledamöter informeras!

Jag översänder till Justitieutskottet och alla dess ledamöter detta brev samt två skrivelser som jag sänt till den demokratiskt valda styrelsen för RPS, och jag ber Justitieutskottet noga läsa.

Vad det handlar om är att alla väsentliga uppgifter, som Lisbeth Palme lämnat i samband med mordet på Olof eller som av Stockholmspolisen/RPS lämnats rörande Lisbeth Palmes åtgärder, måste ifrågasättas och noga granskas.

Sålunda är det i dag fullt bevisat att Lisbeth Palme ej i ambulans följde sin döende/döde make fram till Sabbatsberg utan avbröt färden någonstans mellan Dekorima och sjukhusets akutintag, försenade sjuktransporten samt gick över i poliskommissarie Lars Christiansons polisbil 1210 (som mycket lägligt fanns till hands), bytte kappa (!) samt med 6 minuters fördröjning i polisbilen fortsatte fram till Sabbatsberg.

Denna ytterst märkliga aktivitet i anslutning till en iltransport med en svårt skadad, möjligen död man kan kombineras med att Lisbeth Palmes påstådda beskjutning, av den tillsatta juristkommissionen med en exempellös formulering, som jag återger i ett av mina båda brev till Styrelsen för RPS, ifrågasätts hela utredningen av mordet på Olof Palme. Kommissionen påtalar i skarpa ordalag det förhållandet att något rättsintyg aldrig skrevs ut rörande Lisbeth Palmes påstådda skottskada, något som enligt kommissionen kan ha förhindrat korrekta slutsatser

också om mordet på Olof Palme.

Situationen är sålunda skrämmande tillspetsad. Jag har sedan 25 år tillbaka påtalat dessa närmast otroliga missförhållanden, men jag har aldrig vunnit  gehör. Jag föreslår nu att Justitieutskottet, med egna kvalificerade resurser går in i detta ärende som skakar det svenska rättssamhället. Jag hoppas att Utskottet agerar snabbt och kraftfullt.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

./. Två skrivelser till Styrelsen för RPS.

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"