Nu MÅSTE mordet lösas!

25.9.2011.

Viktigt uppföljande brev till STYRELSEN för RPS samt till

Johan Pehrson (fp) Riksdagen.

Palmemordet.

Det var i nr 7 den 25 maj 2000 av mitt nyhetsbrev PALME-nytt, som jag slog det absolut första larmet någonsin rörande vad jag kan kalla kappaffären Lisbeth Palme. Jag bifogar första sidan av nr 7 och återger här texten:

EXTRA! EXTRA! LISBETH PALME övergav Olofs ambulans! Polisen hjälpte henne byta kappa i smyg! PALME-nytt har bildbeviset i storformat inuti tidningen! Lisbeth Palme blev aldrig beskjuten – bara kappan! Nu MÅSTE mordet lösas!

Klarare och tydligare går knappast att skriva. Men ingenting hände. Jag fick inte minsta kommentar i sak från RPS eller dess underställda rikskrim. Ingenting gjordes inom RPS.

Jag följde upp ärendet i nr 8 den 14 juni 2000 av PALME-nytt, där första sidan löd:

Innebär ambulansaffären STÄMPLING TILL MORD? Nu måste ÄNTLIGEN makt och myndighet GÅ I SVAROMÅL! Debatt i /radions/ Klarspråk går andra media förbi! Franska UD granskar Lidbom!

Detta nr 8 bifogas nu i sin helhet till mina båda adressater. Jag har där gjort marginalmarkeringar av 46 förstrykningar i texten, vilka jag ber adressaterna notera. Markeringarna visar huvudpunkterna i vad RPS gjort – eller framför allt inte gjort. Ja, som sagt, ingenting. Och heller ingenting fram till i dag, den 25 september 2011, över 11 år senare, i ett statsministermord!

Jag lägger än en gång ärendet på borden hos STYRELSEN för RPS och hos Johan Pehrson och folkpartiet. Det material jag presenterar i föregående skrivelser och i denna beskriver hela den mörka saken. Vad som enligt min mening omedelbart måste verkställas är förhör med ännu ej avlidna inblandade personer, men jag har svårt att se att dessa förhör kan arrangeras under RPS auspicier. Just det problemet blir ett stort nationellt problem. Bland många.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"