Kan stora nyhetsmedia stå utanför?

11.9.2011. Redaktionschef Martin Jönsson, Svenska Dagbladet, samt TT.

I anslutning till tidigare korrespondens i Palmeärendet översänder jag min detaljerade inlaga till JK med redovisning av händelser och åtgärder avseende Lisbeth Palmes koppling till mordet på hennes make.

Jag har tidigare, vid olika tillfällen och i olika sammanhang, berört samtliga de frågor jag nu tar upp, med undantag för genomgången av krutstänksbilden på den T-shirt Lisbeth Palme aldrig bar; dessa informationer har jag just gett till rikspolisstyrelsen i brev som bör nå RPS i morgon måndag.

I övrigt är allt sedan länge känt, men den avslöjande sammanfattningen har knappats skrivits tidigare. Och enligt min mening är det just denna sammanfattning som fullbordar den mörka avslöjande bilden. En bild som visar att Lisbeth Palme under minuterna kring mordet styrts av  tankar som inte kan kopplas till ett ”normalt” mord, där den dödades maka självfallet borde ha varit helt ovetande om vad som komma skulle.

Jag ber nu mina adressater: läs min redovisning noga! Analysera varje påpekande från min sida, separat och noggrant. Finner ni att mina uppgifter stämmer, notera detta. Hittar ni vad ni kan anse som felaktigheter i min framställning, notera detta. Men lämna inte denna inlaga till JK utan kvalificerad journalistisk granskning!

Naturligtvis bidrar jag med ytterligare begärda upplysningar. Bl a innehar jag givetvis en utförlig dokumentation, som ej rymts i denna koncentrerade redovisning.

Till sist, som jag skriver: bilden av en maka som lämnar sin döde eller döende makes ambulans för att ägna sig åt sådana till synes adiafora som ett klädbyte, den bilden förefaller närmast otrolig men är sann, bevisad av pressfotografen Ulf Karlssons bild, en bild som aldrig har dementerats eller misstänkliggjorts, tvärtom publicerats i G-P den 2 mars 1986.

Jag ber om omgående reaktion!

Kollegial, oroat engagerad hälsning,

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"