Likalydande brev till statsminister Fredrik Reinfeldt, RÅ samt RPS-chefen Bengt Svensson.

Jag bilägger i kopia Bibliotekstjänsts just publicerade anmälan av min bok ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”. Mina adressater torde enligt BTJ:s regler inte ha rätt att utan vidare citera ur anmälan.

En recension av detta slag, författad av en av BTJ:s lektörer, har tyngd. Den leder erfarenhetsmässigt till att tusentals besökare vid samtliga Sveriges kommunbibliotek kommer att ta del av bokens budskap, varigenom en plattform för inte minst mitt utpekande av Anti Avsan som Olof Palmes mördare etableras inom stora skikt av Sveriges befolkning.

BTJ skriver inte en positiv anmälan om osann litteratur, om strunt.

Då blir min fråga till mina adressater: kommer ni att i någon form gå i bräschen för en spridning av era egna synpunkter på ämnet? Vilka nu dessa synpunkter är; inte en rad i vare sig ”Affären Anti Avsan” eller ”DE SAMMANSVURNA” har ni dementerat – jo, kanske,: i de yttersta av dessa dagar har RPS-juristerna påstått att Lisbeth Palmes påstådda skada från Dekorima har dokumenterats i form av ett rättsintyg. Men påståendet är, som samtliga mina adressater känner till, ren lögn.

Mitt förslag är emellertid: gå ut, innan hela Sverige vet att Anti Avsan är Olof Palmes mördare, och berätta era egna sanningar för folket! Då finge vi kanske viss balans.

Jag bifogar vidare ett brev jag skrivit i dag till statskontoret, där jag instämmer i kontorets klagan på dålig styrning av polisen från regeringens sida. Arrangerandet av mordet på en statsminister innebär åtminstone en ovanlig styrning, av en mycket lydig polis.

Engagerad men naturligtvis djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

./. Skrivelse till mig från Bibliotekstjänst, samt min skrivelse till statskontoret, här utan bilagd bok.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"