Begäran om utfående av allmänna handlingar

17.9.2011. Till RPS.

Med hänvisning till bifogade exemplar av min skrivelse i dag till samtliga ledamöter av RPS Styrelse önskar jag omedelbart utfå

Samtliga de handlingar som hos RPS, eller tillgängliga för RPS, redovisar Leif GW Perssons uttalande den 28 februari i år rörande

”konspiration med poliser, militärer och säkerhetspersoner”.

Jag önskar sålunda i kopior alla promemorior i ämnet, all information som kan ha genererats internt inom RPS eller överlämnats till Styrelsen för RPS, ordförande och ledamöter.

Skulle, mot förmodan, inga sådana handlingar sägas föreligga, önskar jag en förklaring härom, liksom jag alltså önskar klart besked om huruvida Styrelsen för RPS, ordförande och ledamöter, fram till i dag över huvud taget har informerats om detta ärende.

Jag hoppas jag uttryckt mig klart, hör annars av er med kompletterande frågor så ska jag hjälpa er till rätta.

Ärendet gäller huruvida mordet på statsminister Olof Palme är uppklarat eller inte. Ett stort ärende.

Jag begär omedelbar handläggning.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"