Brev till Lisbeth Palme.

2.9.2011.

Lisbeth Palme – jag har två frågor som jag vore tacksam om du ville besvara.

Nr 1: Bar du vid mordtillfället den 28 februari 1986 en T-shirt (uppges i efterhand av Statens Kriminaltekniska Anstalt och av Bundeskriminalamt), eller bar du en vit blus uppe på Sabbatsberg omedelbart efter mordet, vilket uppges av  kriminalkommissarie Lars Christiansson, av din svåger, dermatologen professorn Åke Nilzén, av din svåger Claës Palme samt av tjänstgörande sjuksköterskan på Sabbatsberg Lena Östeman (så stavad). Även polisens beslagsprotokoll (IV, sidan 6) har samma uppgift :”L 2. Vit blus”.

Ett viktigt frågetecken skulle kunna rätas ut genom ett svar från dig!

Nr 2: Begärde du, eller någon annan, på Sabbatsberg omedelbart efter mordet att ett rättsintyg skulle utfärdas rörande den påskjutning som du skulle ha utsatts för? Vet du om ett dylikt rättsintyg existerar?

Det rör sig alltså om två mycket enkla men samtidigt viktiga frågor.

Jag har inte din adress utan sänder brevet till statsrådsberedningen fvb.

Vänlig hälsning! (Vi träffades, som du kanske minns, under ditt och Olofs Washingtonbesök 1970, då jag var utsänd av Sveriges Television.)

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-50066

Till Statsrådsberedningen.

2.9.2011.Bifogade brev, vars frankerade kuvert ej är förslutet, är alltså ställt till Lisbeth Palme. Jag har inte aktuell adress, utan ber Statsrådsberedningen försluta samt vidarebefordra. Tack på förhand!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"