Helt rätt, ingen bra regeringsstyrning!

1.9.2011.

Till Statskontoret.

Polisen – Palmeutredningen.

Jag instämmer i Statskontorets kritik av regeringens styrning av den svenska polisen.

Ett exempel: Lisbeth Palme, som uppgivits ha blivit påskjuten vid Dekorima då hennes man sköts till döds, blev aldrig påskjuten. Hennes ”T-shirt”, sotad, trådsliten och krutstänkt, har uppvisats som bevis för påskjutningen. Men Lisbeth Palme bar aldrig denna T-shirt utan en vit blus i tyg, vilket bekräftats av bland andra läkaren professor Åke Nilzén och sjuksköterskan Lena Östeman, så stavad.

Något rättsintyg utfärdades aldrig för Lisbeth Palmes påstådda skada, vilket gör ”skadan” juridiskt obefintlig. Av hennes klädesplagg vid tillfället sändes till SKL och till BKA i dåvarande Västtyskland, endast mockakappan, icke den stickade kofta hon faktiskt bar och som vid påskjutning rimligen skulle ha blivit svårt skadad.

SKL och BKA (Bundeskriminalamt) fick aldrig komplett information för utförande av sin granskning av plaggen; de fick i stället falsk information. Bakom detta skrämmande narrspel stod från första början, säkerligen från en tidpunkt före själva mordet, i inledningsskedet Stockholms polismyndighet, därefter rikskriminalpolisen samt, som förundersökningsledare från 1987, riksåklagaren och, självfallet, i den nära bakgrunden, de växlande svenska regeringarna.

Jag har länge påtalat dessa otroliga skeenden, Lisbeth Palme-affären framför allt under augusti månad, men jag har inte fått annat svar från RÅ och rikskrim, som jag hela tiden hållit informerade, än, från RPS jurister, att ett rättsintyg skulle existera. Men den uppgiften är helt osann; det finns inget rättsintyg, och något sådant har aldrig uppvisats, till exempel inte för Stockholms Tingsrätt eller Svea Hovrätt.

Jag föreslår att Statskontoret tar kontakt med vederbörande statliga myndigheter som är inblandade och som är djupt medvetna om denna affär, dels genom egen kunskap sedan 25 år tillbaka, dels genom den info de fått från mig. Det svenska rättssamhället rämnar. Jag har begärt att bli åtalad, om så önskas, men detta har aldrig önskats.

Engagerad och djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-5006. ./. bok.


Kommunbibliotekens Bibliotekstjänst: ”Anér pekar ut en person som mördare. Boken är välskriven och lättläst”.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"