Mina Lisbeth Palme uppgifter landar hos justiteutskottet

29.9.2011.

Justitieutskottet skriver;

Sven Anér, din skrivelse har inkommit till Justitieutskottet den 20 september 2011. Utskottets ledamöter har vid sammanträdet den 27 september informerats om skrivelsen. Cecilia Back, tf kanslichef.

Tack för det! Bra! Och jag skriver då ett nytt brev till justitieutskottet:


Ett referensex till utskottets bord

29.9.2011.

Till Riksdagens Justitieutskott; tacksam om detta brev kunde företes för utskottets ledamöter.

Jag sänder nu ytterligare information till utskottet: mitt brev 22.9 till Styrelsen för RPS, samt min brottsanmälan, ställd till JO och avseende ledningen för förundersökningen rörande mordet på Olof Palme, vice RÅ Kerstin Skarp samt kriminalkommissarien vid rikskriminalpolisen Stig Edqvist.

Låt mig kommentera. För det första har inga av de uppgifter jag framlägger i Palmeärendet, och nu mera specifikt i Lisbeth Palme-ärendet, någonsin dementerats, på någon enda punkt. Skulle så ha skett hade jag givetvis omedelbart agerat: gått ut med saken på min blogg och kommenterat. Skulle jag ha funnit att jag haft fel hade jag omedelbart medgett detta.

Men uppenbarligen, eftersom jag ingenting hör, är det inte jag som har fel utan den svenska rättsstaten. Jag begär att få bli förtalsanmäld, men ingenting händer. Antagligen är berörda myndigheter ovilliga att gå till process, eftersom en stor del av den nu inlåsta dokumentationen då måste släppas fri.

Vad Justitieutskottet skulle kunna göra vore, enligt min mening, att inledningsvis starta en intern utredning. Detta har kanske aldrig tidigare skett, men precedensfall saknas till ett mord på en statsminister.

Jag ber nu utskottet noga läsa, och jag bipackar min näst senaste bok, ”Palmemordet: Affären Anti Avsan”, att benäget läggas som referensexemplar på utskottets bord.

Med vänlig men fortsatt djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

./. bok, 2 skrivelser.

1 kommentar:

  1. Skandal att de ej bryr sig om det. Vi har verkligen rättsröta i Sverige.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"