Hur kan bilden av T-shirten stämma?

8.9.2011. Till RPS:

Begäran om allmän information samt begäran om utfående av allmän handling.

Nr 1: I Palmeärendet har av spaningsledningen fästs stor vikt vid den påstådda beskjutningen av Lisbeth Palme. Laboratorieundersökningar, utförda av Bundeskriminalamt i Wiesbaden, Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, samt av Naturhistoriska riksmuseet, har genomförts och presenterats på fotografier, vilka dock ej visats i full utsträckning.

Sålunda har jag från polisen fått tillgång endast till ett av Bundeskriminalamts fotografier (av Lisbeth Palmes mockakappa), medan fotografier, som också bör förefinnas (av blusen och koftan), ej uppvisats men torde återfinnas i protokoll V.

Jag begär därför ett myndighetsbeslut rörande protokoll V, vilket jag sålunda i dess helhet önskar utfå. Bilägg räkning, vilken kommer att honoreras, och sänd alltså ej mot postförskott!

Nr 2: Jag bilägger bilder i svart/vitt föreställande Lisbeth Palmes T-shirt resp mockakappa. Dessa bilder är hämtade som stillbilder i färg från SVT:s Uppdrag Gransknings sändning den 28 februari 2006. Jag koncentrerar på bilden av T-shirten.

Det sägs i protokoll IV, sidan 27-28 av Wincent Lange-avsnittet, att

Fru Palme blev träffad av en projektil i skulderområdet.

Lange bör med sin formulering ha avsett att det påskjutna skottet skulle ha träffat de båda utskjutande delarna av skulderbladen.

Gå då till bilden av den påskjutna T-shirten. I den förstoring som föreligger. Om jag utgår från att kulan träffat/snuddat vid skulderbladets mest utskjutande delar, är avståndet cirka 3,7 cm, medan hela ryggsidan av T-shirten, med något avdrag för viss rundning vid ärmarna, får en längd av cirka 13 cm.

Jag har därefter mätt på en kvinna med ungefärligen samma kroppsmått som Lisbeth Palme och funnit dessa värden: hela ryggbredden cirka 32 cm och avståndet mellan skulderbladen cirka 16 cm.

I Lisbeth Palmefallet blir alltså förhållandet 13:3,7, medan det av mig i dag prövade fallet ger 32:16, dvs

3,5 cm resp 2.

Eller i beskrivande text: krutstänksmarkeringarna på T-shirten sitter på fotografiet på ett avstånd från varandra som är ca hälften så långt som det borde ha varit. Detta framgår ju också redan av en flyktig blick på fotografiet: så här nära varandra sitter ju aldrig skulderblad. Jag kan fråga mig varför förhållandet inte uppmärksammats av utredande polis eller laboratorier.

Jag hittar i dag ingen annan förklaring till det aktuella T-shirt-fotografiet än att denna T-shirt tillfogats dessa skador av krutstänk mm vid annan beskjutning än mot Lisbeth Palme, som ej varit iförd denna T-shirt.

Jag önskar nu, tillsammans med översändandet av det för över 20 år sedan sammanställda protokoll V, rikspolisstyrelsens noggrant genomförda analys av och förklaring till de uppgifter jag här lämnar. Jag önskar omgående besked rörande dnr och handläggare samt omgående handläggning.

Jag understryker att min information i denna skrivelse, såvida den inte på rimligt sätt kan bortförklaras, vänder upp och ner på hittillsvarande Palmeutredning.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"