Ska jag betala 65:- för en förfalskad handling?

11.4.2013.
Stockholms Läns Landsting
Landstingsarkivet
Elin Carlsén.
Jag noterar mottagande av vad som uppges vara kopia av Olof Palmes patientjournal. Tyvärr utgör dock den översända handlingen kopia av en förfalskad patientjournal.
Anledningen till att jag på nytt begärde sådan kopia var att jag ville förvissa mig om att Landstinget inte, sedan i fjol, hade ersatt den förfalskade handlingen med den ursprungliga versionen, eller helt enkelt utrangerat originalhandlingen; så har tydligen inte skett.
Jag bifogar en utförlig dossier i detta ärende, vilken nyss har gått även till Landstingsarkivet. Av denna dossier framgår otvetydigt att översänt dokument är kopierat från en förfalskning, se bilaga 3 i dossiern.
Samtidigt som jag tackar för kopian av den förfalskade handlingen inställer sig frågan:
Ska jag verkligen betala 65:- i rek-avgift för en kopia av en förfalskad handling? Jag vet inte vad lagen säger; möjligen finns inget prejudikat. Jag ber dig nu kolla sakläget och därefter meddela mig om jag verkligen är skyldig att betala för en kopia av en förfalskning?
Jag är ledsen om jag åsamkar dig besvär, men som du ser av dossiern är ju ärendet mycket viktigt, med alla dess förgreningar. Landstingets beslut kommer att bli prejudicerande vid den fortsatta behandlingen av det påstått outredda mordet på statsminister Olof Palme.
Vänlig och engagerad hälsning,
Sven Anér. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. dossier

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"