Kontrollera nätet av anmälningar!

18.4.2013.
Till Rikskriminalpolisen, Palmeenheten.
Jag uppmanar rikskrim att hos nedantående instanser kontrollera inkommen korrespondens och anmälningar från mig:
Justitieministern
Justitieutskottet
Polismyndigheten i Huddinge
Landstinget/Sabbatsberg
Socialstyrelsen.
Materialet kan av vederbörande instans tas fram på mitt namn, Sven Anér.
Mina efterforskningar och allvarliga påpekanden börjar medföra undrande förfrågningar, och jag hänvisar vederbörande till rikskrim.
Har någonting inträffat som enligt rikskrim skulle visa att mina anmälningar skulle sakna grund önskar jag givetvis besked härom. Så länge jag ej avhör någon dementi från rikskrim utgår jag självfallet från att samtliga mina uppgifter och påståenden är helt korrekta. Jag räknar nu med att denna, mycket väsentliga del av Palmeutredningen kommer att vara klarlagd under innevarande vår.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
29.4.2013. Rikskrim vägrar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"