Det handlar om grundläggande utredning av Palmeärendet

14.4.2013. Likalydande skrivelser till Jan Helin och Lena Mellin!
Jag har tidigare informerat Jan Helin i detta ärende, som aldrig vill ta slut, och sänder nu, till båda adressater, en dagsfärsk komplettering.
Jag skulle, faktiskt å hela den svenska allmänhetens vägnar, bli mycket glad om saken togs upp i Aftonbladet. Uppgifterna, samtliga uppgifter, är sanna och aldrig dementerade, det är problemet. Om jag gjort och gör mig skyldig til ovederhäftig journalistik skulle jag givetvis fått bakläxa, även i stora medier: ”Anér far med osanning!”
Men jag får aldrig någon bakläxa, jag får endast tystnad.
Då frågar jag er, Jan och Lena: tror ni verkligen att jag, på mitt 92:a år, då jag kunde ha annat för mig, sätter mig ner och ljuger inlägg för inlägg, artikel för artikel? Jag tror inte att ni tror det. Men vad hindrar er då att med egna kvalificerade resurser gå in i dokumentationen? Eller, alternativt: vad hindrar er att skriva ett anatema över en vilsen 91-åring?
Jag pekar på endast ett av skrämmande inslag: svensk polis går in i Landstinget/Sabbatsbergs handlingar och snitsar falskeligen till först en hemmagjord (sannerligen hemmagjord) patientjournal åt den intaagne Olof Palme och därefter en perfekt tryckt patientjournal, men med det väsentliga klockslaget förfalskat till 23.45 – oerhört! Det finns, som ni ser, faktiskt en särskild lag som förövarna därmed bryter mot.
Detta är utanverk, skrämmande utanverk. Det tunga åskmolnet ruvar där bakom: Palmemordets hela konception, struktur, bakgrund, dramaturgi. Ni sitter, som viktiga personer på en viktig tidning, med klar och öppen möjlighet att agera, att berätta för allmänhet från Ystad till Haparanda att så här ligger det till.
Gör det! Agera, berätta!
Kollegial, oroad och engagerad hälsning!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
./. omfattande dokumentation, aldrig dementerad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"