Kan detta bli en bräsch i muren?

25.4.2013. Därmed har alltså två centrala sociala instanser, i god positiv anda, besvarat mina synnerligen allvarligt menade och inkända propåer i ett av de kanske viktigaste ärenden där svenska myndigheter någonsin har ombetts ta ställning!
Hade jag inte väntat mig svar? Inte två så snabba, självständiga, aktiva svar, neej. I det sega Palmeärendet har jag varit van vid att varje hopp utanför skaklarna, utanför RÅ och rikskrim, endast har föranlett ungefär ”vi hänvisar ärendet till dem som handlägger det” och då har ju ingen bräsch i muren uppstått.
I dag känns situationen helt annorlunda. Centrala myndigheter, som hanterar ärenden som gäller riket resp Stockholm, har lovat att i varje fall utreda! Detta är helt nytt. Jag kände ett lättare adrenalininflöde, när breven anlände, på samma dag, men jag är naturligtvis medveten om att vägen kan vara lång.
Jag har, under 27 år, aldrig mötts av liknande respons, och jag har i varje fall en klar känsla av att de båda instanserna inte är mina motparter utan mina medparter.
Jag ska hålla bloggen fortlöpande informerad!
Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"