Huddingepolisen: Utred Olof Palmes patientjournal!

16.4.2014.
Till Polismyndigheten i Huddinge.
Undertecknad Sven Anér anmodar härmed polisen i Huddinge att utreda hur
två förfalskningar av Olof Palmes patientjournal 28.2.1986, Sabbatsbergs sjuhus, har kunnat äga rum,
den första antagligen under mars 1986, den andra antagligen under hösten 2012.
Jag medsänder en dossier, som ger stora delar av bakgrunden, samt en skriftväxling med Stockholms läns landsting, Elin Carlsén.
Situationen i dag är denna: landstinget förvarar en patientjournal som landstinget hävdar utgör det ursprungliga originalet. Detta är inte sant. Av patientjournalen har förekommit 3 /tre/ versioner. Den första ursprungliga originalversionen existerar antagligen inte längre; närmare info i dossiern.
Jag anmodar Polismyndigheten i Huddinge att utreda huruvida den första förfalskningen utförts av polis, samt beträffande den andra huruvida den utförts av polis eller landstinget; jag gör inget direkt utpekande men begär noggrann utredning i ett synnerligen viktigt ärende.
Tacksam för besked avseende dnr och handläggare samt polismyndighetens kommentar. Jag kan givetvis lämna ytterligare upplysningar om så erfordras.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Ej svar 28.4.13.
Ej anträffad hos Huddingepolisen 29.4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"