Olof Palmes patientjournal förfalskad två gånger!

17.4.2013. Socialstyrelsen, 106 30Stockholm.
Jag anmäler härmed, för socialstyrelsens omedelbara åtgärd, nedanstående förhållande:
Kort tid efter det att Olof Palme i Sollentunaambulans införts till Sabbatsbergs akutmottagning den 28 februari 1986 förfalskades ankomsttiden i hans patientjournal från, antagligen, kl 23.38 till kl 23.35. Förfalskningen framgår mycket tydligt.
Förfalskningen påtalades av mig och Gunnar Wall, bl a i Internationalen för 1989, men ingenting hände.
Senare, antagligen i fjol, 2012, förfalskades Olof Palmes patientjournal på nytt. Nu är förfalskningen välgjord.
De av mig påtalade förhållandena är självfallet synnerligen illavarslande, och jag hänvisar till utförlig bifogad dossier samt skrivelse under gårdagen, 16.4, till polismyndigheten i Huddinge.
Jag har, socialstyrelsen, sålunda sedan 1989 i flera omgångar påtalat denna oerhörda kränkning av patientsäkerheten och av Olof Palmes person och verk, men ingen myndighet har på allvar tagit upp ärendet, möjligen beroende på att kontaktade instanser inte, på samma sätt som socialstyrelsen, inser en patientjournals helgd.
Jag anmodar nu, enträget, socialstyrelsen att med egna kvalificerade utredningsresurser gå in i detta svåra ärende. Eftersom, i båda förfalskningarna, körtiden för Sollentunaambulansen från Dekorima till Sabbatsberg falskeligen förkortats med tre minuter, blir resultatet av en utredning från socialstyrelsens sida helt avgörande även för detta stora mords grundfakta, tidsförlopp och struktur.
Jag understryker att mina anförda fakta aldrig dementerats, fram till i dag, endast viftats bort utan analys.
Jag medverkar självfallet gärna vid socialstyrelsens utredning.
Sven Anér, FK, DHS, professionell, aktiv journalist sedan 1948 (bl a DN, SR-TV, egen blogg
sedan 2010. Arton böcker i ämnet. Inget enda av mina faktapåståenden sedan 1986 har i sak dementerats, endast utan åtgärd lagts till handlingarna.
Jag önskar med vändande post besked rörande dnr samt handläggare vid styrelsen.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.
SOCIALSTYRELSEN HAR HÄR ETT STORT ANSVAR!
Angelägen, engagerad och oroad hälsning!


./. Dokumentation.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"