Avgörande viktigt tillägg till förfalskningsdossiern i Palmeärendet från 7.4.2013!

12.4.2013. Till dem som erhållit denna dossier.
Vid närmare studium av Olof Palmes båda förfalskade patientjournaler från Sabbatsbergs ambulansintag finner jag att all text på den första journalen (bilaga 2 i den ursprungliga dossiern) är präntad för hand. Jag har sett detta tidigare, men jag har inte ägnat saken det avgörande viktiga intresse den förtjänar.
Så här: Gå till bilaga 2, överst på papperet. All text är, präntad för hand, även tidsmarkeringen i vänstra kolumnen. Jämför så med bilaga 3, på detta papper, där endast klockslaget har behövt förfalskas.
Jag har frågat mig varför denna präntning, och jag anser mig nu ha funnit lösningen:
Förfalskarna har vid detta tidiga tillfälle, antagligen mars 1986, inte haft öppen tillgång till originaljournalen utan har tvingats i smyg fotografera av sidan med kamera, möjligen av specialtyp. Från den framtagna bilden har så handskriven text/siffror falskeligen präntats. Allt är sålunda falskt, inte minst den viktiga dateringen! Och förfalskningen är klart amatörmässigt utförd! Bilaga 3, från 2012, är perfekt/falsk, inklusive siffran 5.
Mina adressater: utred! Engagera SKL resp fri institution! Genast!
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"