Mina uppgifter är korrekta, Göran Hägglund!

1.7.2011. Statsrådet Göran Hägglund, 103 33 Stockholm.

Göran Hägglund, vi har genom åren haft en antydan till korrespondens, där du medverkat som mild supporter, men där du aldrig ens antytt att du sett något allvarligt i Palmemordet och dess efterföljd. Dess efterverkningar.

En klapp på axeln i detta sammanhang känns tyvärr närmast kränkande, Göran Hägglund.

Jag har nu skrivit en ny bok, ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”. Den bygger delvis på min löpande blogg

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Boken bifogas, i hopp om att du verkligen läser!

DE SAMMANSVURNA säljs i dag flitigt på Bokrondellen och direkt av mig. Bibliotekstjänst, som på sin tid gav föregångaren ”Palmemordet: Affären Anti Avsan” en gynnsam recension, har redan beställt böcker, sedan kommunbiblioteken blivit intresserade. Att detta sker på ett så tidigt stadium, några dagar efter utgivningsdatum, är sällsynt.

Informationen är sålunda på väg att nå stora delar av den engagerade svenska allmänheten, men regering, myndigheter och media är tysta, Mina uppgifter är korrekta. Vice RÅ Kerstin Skarp, som är förundersökningsledare, dementerar inte en rad av vad jag skriver; se separat brev från mig till Skarp.

Den svenska överheten behöver i dag inte vara rädd för att mina uppgifter är felaktiga, däremot behöver den i allra högsta grad vara rädd för att de är korrekta.

Naturligtvis kan mycket ske genom regeringens försorg. Regeringen kan, in corpore, besluta om ny, opartisk Palmeutredning i t ex Göteborgspolisens eller kanske hellre en internationell grupps regi. Situationen, som den är i dag, är helt ohållbar. Du kan inte ha en situation där en regering stillatigande accepterar uttalanden av en ansvarsfull och rutinerad nyhetsjournalist och författare, som på bokens baksida bl a konstaterar att

Mordet på Olof Palme begicks av en ung svensk polisman, men ansvaret för denna samhällsomstörtande händelse måste sökas högt upp i det svenska samhället, bland sammansvurna utan samvete.

Och från januari i år ligger den klara och aldrig återtagna deklarationen från rikspolisstyrelsens initierade medarbetare Leif GW Persson oförändrad på bordet:

Mordet på Olof Palme skedde inom en konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner.

Alltså finns i dag från ansvarigt myndighetshåll endast rikspolisstyrelsens deklaration ovan, att parallellisera med min egen deklaration:

Anti Avsan sköt, fick hjälp av poliser på fältet och höga statstjänstemän.

Du kan som statsråd, ansvarig bl a för Sveriges samfällda psykiska hälsa, inte sitta kvar på åskådarbänken. Du måste agera!

Mycket oroad, mycket angelägen hälsning,

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"