Regeringen medger polisspåret!

15.7.2011. Till Justitieministern. F k: RÅ och RPS.

Sedan mina upprepade förfrågningar beträffande regeringens och myndigheters syn på Leif GW Perssons uttalande om polisspåret i Palmemordet ej besvarats, noterar jag att Perssons uppgifter är korrekta och att sålunda det polisspår, som jag 1987-88 presenterade i min bok ”Palmemordet: POLISSPÅRET”, utgjorde den faktiska verkligheten den gången och utgör den faktiska verkligheten i dag.

Detta innebär bland annat att hela lagföringen av Christer Pettersson var grundad på myndigheters falskt framtagna premisser.

Har Justitieministern synpunkter är jag anträffbar på

Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. Telefon och fax: 0174-500 66.

./.  PS: Jag bifogar klipp ur dagens Miljömagasin, recension av min bok ”DE SAMMANSVURNA”, tidigare ingiven till departementet.

Troligt att de två samhällsdebattörerna Bo Alvberger och Sven Anér är två töntar, utan kontakt med den svenska verkligheten? Knappast, Justitieministern. DS.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"