Varför hör jag ingenting från TT?

28.7.2011.

Till Ledningen för TT.


Jag översänder den tills dags dato kompletta faktasamlingen i Lisbeth Palme-ärendet.

Det förvånar mig att TT, så vitt jag kan se, inte agerat. Innebär detta att TT har andra informationer som inte stämmer med mina? Vilken annan anledning har TT att inte gå in i ärendet?

Regering och myndigheter tiger helt, men detta innebär enligt min mening desto större skäl för TT att gå in. Saken aktualiserades av mig 1999, vilket framgår av de sidor ur mitt nyhetsbrev PALME-nytt nr 7/2000 som jag sänder i kopior.

Som TT ser fick jag inte heller den gången någon respons; Aftonbladets svar är närmast icke-svar.

Jag uppmanar TT att gå till dokumenten. Granskningskommissionen, som i allmänhet inte är särskilt sträng i sin kritik, säger på sidan 61 i den ursprungliga rapportversionen, att

Lisbeth Palmes skador undersöktes aldrig.

Varefter kommissionen citerar juristkommissionen:

Detta är en grundläggande utredningsåtgärd som inte har genomförts. Förutsättningarna för att utreda det brott som Lisbeth Palme utsattes för har därigenom försämrats. I en framtida process saknas viktig bevisning.

Det kan heller inte uteslutas att en sådan undersökning skulle ha gett underlag för ytterligare slutsatser om händelseförloppet vid skottlossningen och därmed också om mordet på Olof Palme.

Detta är, som TT ser, mycket skarpa formuleringar, framlagda av två statliga undersökningskommissioner, och det går att säga att juristkommissionen med sitt uttalande håller hela den dittills framlagda mordbeskrivningen öppen.

Vad som här förutskickas är just vad jag skrev år 2000 och skriver i dag. 2011. Lisbeth Palmes skada är fritt uppfunnen, hon blev aldrig påskjuten eller skadad. Varför har det varit så viktigt för utredare att påstå att hon skadades? Det får bli min gissning, men det måste ha känts angeläget för mordets arrangörer att visa att Lisbeth Palme var lika hotad som sin man.

I själva verket avlossades aldrig något skott mot Lisbeth Palme, och det skott som passerat genom mockakappan är utfört efteråt, med mockakappan dubbelvikt. Med detta sammanhänger kappbytet och fordonsbytet under Lisbeth Palmes transport till Sabbatsbergsakuten; se Ulf Karlssons avslöjande bild som aldrig fått publiceras mer än av PALME-nytt 2000 och av min blogg 2011.

Jag har tillsammans med kulturskribenten och debattören Bo Alvberger hos RÅ, som är förundersökningsledare, sedan en vecka tillbaka anhållit om personliga sammanträffanden med representanter för RÅ och för rikskriminalpolisens Palmeenhet, men vi har ännu inte fått något svar, och jag har heller inte fått något besked från rikspolischefen beträffande Leif GW Perssons uttalande i februari i år om ”den konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner” som enligt Persson, och uppenbarligen även enligt rikspolischefen, förelåg vid Dekorima.

Det är, TT, uppenbart att den svenska överheten tror att det totala tigandet kan förhindra en korrekt utredning av mordet på Olof Palme. Men Tidningarnas Telegrambyrå ska rimligen inte kunna dela denna överhetens uppfattning, eller hur? Jag önskar TT:s svar och kommentar!

Kollegial men djupt oroad hälsning!

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"