Svenska folket bör informeras!

7.7.2011.

Till Högsta Förvaltningsdomstolen

Överklagande av ärende 3481-11.

Jag överklagar rubr beslut samt anför:

De handlingar jag efterlyser hänför sig samtliga till den del av förundersökningen rörande mordet på Olof Palme vilken gällde beskyllningarna mot Christer Pettersson. Denna del av föriundersökningen är sedan förra århundradet avslutad, varför skäl saknas för att bibehålla sekretessen för däri ingående handlingar.

Det svenska folet har, sedan så lång tid gått, all rätt att få besked rörande centrala, dokumenterade händelser som direkt kan kopplas till detta statsministermord. Jag anhåller nu att Högsta Förvaltningsdomstolen, med egna resurser, måtte gå in i ärendet och konstatera huruvida de ursprungligen av rikspolisstyrelsen anförda sekretesskälen verkligen kan anses föreligga. Dessa sekretesskäl är uppenbarligen inte analyserade och självständigt bedömda av Kammarrätten.

Jag menar, Högsta Förvaltningsdomstolen, att utomordentligt grava skäl föreligger för öppet offentliggörande av hela Palmeärendet, och anhåller att Domstolen måtte frisläppa aktuell dokumentation

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"