SAP måste granska Lisbeth Palmes koppling till mordet på Olof Palme!

25.7.2011.

Håkan Juholt, Riksdagen

Håkan! Jag vänder mig till dig i din dubbla egenskap av SAP:s främste företrädare och samtidigt yrkeskollega!

Jag översänder ett material som nu på eftermiddagen har lagts ut på min blogg www.svenanerpalmemordet.blogspot.com

Samt som postat brev går till RÅ och TT.

Jag var kring millennieskiftet aktiv i denna sak, bl a skrev jag det brev till din föregångare Göran Persson, som du finner bland texterna. Jag fick aldrig något svar.

Under de år som gått har ingenting inträffat som skulle minska mitt oroade intresse för frågan. Ingenting har hänt från myndighetshåll. Anledningen till att jag nu tar upp saken igen är bl a att jag vid en genomgång av mitt arkiv påträffade den bild du ser i materialet. Saken kom med förnyad styrka tillbaka i mitt sinne.

Ja, jag beskriver ärendet grundligt i dossiern, som du ser, och jag har inte något ytterligare att tillägga. Saken är ju oerhörd, och den är tämligen oerhörd genom överhetens totala ovilja att ge mig minsta svar. Om saken i själva verket är så allvarlig som jag nu skriver på bloggen, då går djupa svallvågor genom Sverige.

Har Lisbeth Palme gått med på förslag – eller kanske närmast order - från herrarna i den ”konspiration av poliser, militärer och säkerhetspersoner” som Leif GW Persson sedan i februari i år talat vitt och brett om – Ja då är förstås fan lös, i uttryckets mest skrämmande bemärkelse.

I så fall måste Lisbeth Palme före mordet ha kontaktats, gått med på att leda Olof till Dekorima där mördaren skulle stå och vänta, i förväg (!) ha till polis överlämnat den svarta reservkappa som fick ersätta den ”sönderskjutna” mockakappan, gått över från sin döende/döde makes ambulans till en polisbil som mött upp på vägen, anlänt ca 7 minuter efter Olof till Sabbatsberg. I hennes makabra uppdrag måste också ha ingått att hon, när den grundfalska Christer Pettersson-storyn började spelas upp, åtog sig att oerhört säkert och bestämt intyga att denne uppvisade ”gärningsman” vore den faktiska mördare hon skulle ha sett vid Dekorima.

Ytterligt beklämmande i denna sak är också, som du kan läsa i min text, att den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet svär sig fri från all kunskap om affären och  om Ulf Karlssons bildrullar. Detta inslag väcker frågan: kan en socialdemokratisk tidning ha varit förvarnad om vad som skulle ske? Den bild det framför allt handlar om, alltså Lisbeth Palme på Sabb, symboliserar ju hela mordet, ger hela dramatiken under mordnatten, men den bilden vill nyhetstidningen Aftonbladet inte röra vid. Vi är båda tidningsjournalister, Håkan. Säg att vi hade varit nyhetschefer på AB på kvällen – ja, vi hade ju fyllt hela förstasidan med bilden av Lisbeth på Sabb. Men den kvällens AB ville annorlunda.

I dessa dagar, då Norden skakas av en ingalunda helt uppklarad terrorattack, känns det extra viktigt att det officiella Sverige inte har några hemligheter dolda. Är det så att framför allt svensk polis, av alla grader, har låtit mörda den socialdemokratiske partiledaren och statsministern med central assistans av hans egen för ändamålet lejda hustru – ja, då vet jag inte vart vi finge gå för att hitta en parallell. Bort mot det antika Rom?

Håkan – denna sak löses inte genom att kanske RÅ väljer att inte göra någonting. Den löses – och måste lösas! – genom att aktiva orädda politiker slår larm, tar fan i båten.

Kan du agera! Jag vet inte om en sådan åtgärd skulle gynna dig speciellt som politiker, men den skulle gynna Sverige, den svenska allmänheten.

Det var jag som fanns med bland de första som lanserade Polisspåret, och jag har aldrig ändrat uppfattning, och ingen överhet, inget massmedium har någonsin beslagit mig med felaktiga informationer, ingen enda detalj i mina böcker ”Affären Anti Avsan” eller ”DE SAMMANSVURNA” har på minsta sätt påtalats eller dementerats, trots uttrycklig begäran från mig till RÅ. Och RPS, svensk överhet, tror att tystnad löser alla problem. Du bör inte finnas med inom den överheten, Håkan Juholt!

Tacksam höra från dig!

Angelägen, oroad, kollegial hålsning!

Din tillgivne


Sven Anér. Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"