Likalydande skrivelser till Riksåklagaren och till Rikspolischefen.

Palmeärendet, angelägen önskan!

Undertecknade, Bo Alvberger och Sven Anér, anhåller om ett sammanträffande med Riksåklagaren och Rikspolischefen (eller med dem de kan önska att sätta i sitt ställe) för att diskutera den aktuella utvecklingen av det ärende som gäller det ouppklarade mordet den 28 februari 1986 på dåvarande statsministern Olof Palme i hörnet av Sveavägen och Tunnelgatan i Stockholms city.

Palmeärendet är alltid aktuellt, och det är extra aktuellt i dag, efter utgivningen av min senaste bok, DE SAMMANSVURNA och efter Bo Alvbergers dramatiska anmälan av denna bok i Miljömagasinet den 15 juli i år, nr 28.

Jag, Sven Anér har, under de senaste åren, ej fått sammanträffa med någon representant för vare sig RÅ eller RPS. Detta trots åtskilliga förfrågningar, vilka har avslagits på grund av ”förundersökningssekretess”. Jag fick kring sekelskiftet träffa dåvarande förundersökningsledaren Agneta Blidberg på hennes tjänsterum, och då åberopades, under ett långt, fritt samtal, ingen förundersökningssekretess, och åren närmast efter mordet stod jag i tät, personlig kontkt med såväl RÅ:s som rikskriminalpolisens talespersoner, varvid synpunkter kunde framläggas och svar erhållas. Jag har svårt att förstå dagens ändrade förutsättningar.

Vi sätter alltså nu mycket stort värde på ett personligt sammanträffande enligt ovan. Ämnet skulle bli en öppen diskussion kring öppna, aldrig lösta frågor. Till exempel det arrangerade Christer Pettersson-åtalet, Sigvard Marjasins hearing med Ulf Lingärde och vad därvid framkom, samt över huvud taget vilken kännedom olika svenska befattningshavare kan ha haft i ärendet, före, under och efter mordet vid Dekorima.

Men vi önskar ett öppet samtal utan i förväg låsta debattämnen. Ett samtal som skulle dra upp linjerna för dagens situation samt riktlinjerna för framtiden. Vi känner det som ytterst vikigt att inte bara vi själva utan givetvis den stora svenska allmänheten får kännedom om vad som har hänt och om vad som kommer att hända.

Ett avgörande viktigt besked gavs vid tillsättandet av granskningskommissionen 1993/94 varvid riksdagen, som beställde kommissionen, uttalade att

”redovisningen av kommissionens arbete bör, så långt som möjligt, ske öppet.”

Det är i denna, i och för sig självskrivna anda som vi, Bo Alvberger och Sven Anér, framför vår önskan om ett sammanträffande, i Stockholm i någon av respektive myndigheters tjänstelokaler. Skulle någon av våra adressater önska separata sammanträffanden med representanter för RÅ resp RPS kan vi acceptera ett sådant förslag, men det känns kanske naturligast att fyra personer samtidigt träffas.

Om mötet/mötena bandas har vi inget att invända, och vi kommer givetvis själva att arbeta på motsvarande sätt.

I förhoppningen att denna skrivelse upptas och besvaras positivt ser vi alltså fram mot att sammanträffa.

Engagerade och fortsatt oroade hälsningar,

Bo Alvberger, /den titel du vill använda/ och

Sven Anér, aktuell som författare till nyutgivna ”Palmemordet: DE SAMMANSVURNA”.

Adress i ärendet: Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

0174-500 66.

1 kommentar:

  1. Mycket bra Sven!
    Hoppas det kan leda till lite islossning mellan den undersökande journalistiken och mordutredningen.

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"