Domareden: "Jag, Anti Harald Avsan, lovar och försäkrar…"

4.7.2012.

Svenska Dagbladet har i går på ledarplats tagit upp den svenska domareden. Förslag ligger angpende modernisering av den ålderdomliga texten, men SvD-skribenten vill bibehålla nuvarande lydelse:

Domare skall, innan han må tjänstgöra,, avlägga denna ed:

Jag N.N. lovar och försäkrar, på heder och samvete, att jag vill och skall efter mitt bästa förstånd och samvete i alla domar rätt göra, ej mindre den fattige än den rike, och döma efter Sveriges lag och laga stadgar, aldrig lag vränga eller orätt främja för släktskap, svågerskap,, avund, illvilja eller räddhåga, ej heller för mutor och gåvor eller annan orsak, under vad sken det vara må, ej den saker göra som saklös är, eller den saklös som saker är. Jag skall varken förr, än domen avsäges, eller sedan uppenbara dem, som till rätta gå, eller ändra de rådslag rätten inom stängda dörrar håller. Detta allt vill och skall jag som en ärlig och uppriktig domare troget hålla.”

Ed skall avläggas inför domstoil eller inför rättens ordförande.

Anti Avsan avlade domareden vid Stockholms tingsrätt  år 1998.

Nog bör den här domareden ha gått att förstå. Aldrig orätt främja.

Sven Anér


 


Episod 2 i årskavalkaden: 1994

Ett av de otäckare utslagen av den ohederliga handläggningen av detta gråmelerade Palmeärende är den befordran som förunnats just de höga statstjänstemän som misskött sig mest.

Jag gjorde i nr 10 för 1994 av PALME-nytt, sidan 12, en förteckning över dem som lyckats bäst i sina respektive karriärer, trots sina respektive tillkortakommanden. Det känns angeläget att publicera denna lista även i dag.


Vanskötsel av Palme-saken gav ämbetsmän BEFORDRAN!

Vi brukar tala om att folk ”sparkas snett uppåt vänster”.

Innebörden är ju den här:

Disponent Karlsson, som börjat bli gammal och oduglig, placeras i ”verkställande direktörens stab”, ”till VD:s förfogande”, ”att leda framtidssekretariatet” – alltid går någonting at hitta på. Personalen låter dock inte lura sig. Karlsson har hamnat på soptippen,

I Palme-mordets mrka kölvatten handlar det inte om att sparkas snett uppåt vänster. Här handlar det om att sparkas rätt upp mot solen, rätt upp till de faktiska toppjobben. Och meriten tycks genomgående ha varit denna:

Att riktigt gravt ha misslyckats med viktiga uppdrag i Palme-ärendet. Riktigt gravt – i vissa fall avsiktligt!

PALME-nytt ger här en lista. Den är mycket aktuell, men den gör inte anspråk på att vara fullständig; kanske PALME-nytt-läsare kan skriva till redaktionen om de har namn på andra herrar och damer som platsar.

Här listan, som alltså är byggd på detta kriterium:

Undermålig Palme-handläggning gav toppenjobb!

ALMBLAD, Jörgen

Almblad blev under sin tid som åklagare vid RÅ berömd för luddiga, obelagda, osanna uttalanden, och toppen i denna svarta karriär nådde han då han tillsammans med Solveig Riberdahl (nedan) arrangerade en påstådd konfrontation mellan Lisabet Palme och en videoupptagning av Christer Pettersson, den 14 december 1988.

Fel och brister i denna ”konfrontatiion” var bl a dessa:

Ingen normal förhörslokal (utan inne hos RÅ)

Ingen bandspelare i förhörsrummet

Inga samtidiga snteckninger förda

Lisbet Palme bevisligen tipsad om att ”en alkoholist” var aktuell

Pettersson iförd avvikande klädsel

Lisbet Palme placerad så att hennes ansiktsuttryck inte gick att utläsa

Petterssons försvarsadvokater aldrig kallade eller ens informerade om ”konfrontationen”

”konfrontationsprotokollet” kom att bestå av ett tiotal luddiga rader, presenterade över en månad efter ”konfrontationen”

Almblad är i ddag Sveriges rikskriminalchef.

BERGENSTRAND, Klas

Berömd för att ett par timmar efter mordet på Olof Palme ha begett sig till Stockholmspolisens nytillsatta utredning samt därefter i månad efter månad ha suttit där som regeringens representant, ”ifall några terroristfrågor skulle dyka upp” Kvalificerade jurister har betecknat Bergenstrands närvaro i en ”oberoende” polisutredning som grundlagsstridig.

Bergenstrand är i dag Sveriges riksåklagare.

CARLSSON, Ingvar

Ingvar Carlsson har som oppositionsledare uppgett att han fick besked om Ebbe Carlsson-affärens tillblivelse på ett  l å n g t  senare stadium än vad en polisman, som i tjänsten skjutsade toppherrar till Grand Hôtel och Gamla stan, har hävdat.

PALME-nytt kan inte veta om Carlsson eller polismannen ljuger. Har Carlsson ljugit är detta synnerligen allvarligt.

Carlsson är i dag Sveriges statminister.

DAHLGREN, Hans

Dahlgren lät den 1 april 1986 statsrådsberedningen utanordna 6.134:20 som likvid för flygbiljetter åt hrr Ebbe Carlsson och Mattias Palme, Paris – Stockholm.

Dahlgren hade därvid inget resebeslut/reseräkning att stödja sig på, han undersökte aldrig om resorna faktiskt hade ägt rum- han begärde aldrig in flygbiljetternas ”stammar”. De båda flygresorna har aldrig ägt rum, varför 6.134:20 har hamnat i Riddarfjärden.

Dahlgren lanseras i dag som prominent medlem av Ingvar Carlssons personliga stab.

DAHLSTEN, Ulf

Dahlsten var vid tidpunkten för mordet p0å Olof Palme statssekreterare i statsrådsberedningen .Juristkommissionen preciserade vid förhör med Dahlsten i februari 1987 Dahlstens ansvar så här:

Du är statsministerns förlängda arm i den grupp som sysslar med övergripande säkerhetsbedömningar.

Dahlsten omtalar i förhöret bl a att

Vad jag inte gjorde under de fyra månader jag var säkerhetsansvarig var att göra en självständig prövning av säkerhetsrutinerna.

Dahlsten var vid mordtillfället högste – möjligen en av de högsta – säkerhetsansvariga, ansvariga för Olof Palmes liv.

Dahlsten är i dag generaldirektör för Posten.

HIRSCHFELDT, Johan

Hirschfeldt var vid mordtillfället  o c k s å  ansvarig för säkerhet inom Rosenbad, tillsammans med, för säkerhets skull, en  t r e d j e  säkerhetsansvarig, Kjell Larsson, se nedan.

Hirschfeldts och Larssons samarbete på säkerhetsfronten beskrivs så här, av Larsson, i förhör hos juristkommissionen i mars 1987:

I dom frågorna så kan man väl säga att vi arbetar väldigt nära tillsammans.

Ska man diskutera uppdelningen av ansvaret mellan Johan Hirschfeldt och mig så handlar det om att Johan som kanslisäkerhetschef har ansvaret för den delen av säkerheten som rör regeringeskansliet och dess byggnader.  Och jag har som statssekreterare i och för sig detta ansvar,och det utför vi i i allt väsentligt tillsammans, Johan och jag.

Hirschfeldt är i dag regeringens justitiekansler.

LARSSON, Kjell Se ovan. Vid mordtillfället en av tre säkerhetsansvariga statssekreterare.

Larsson är i dag designerad till toppjobb inom Ingvar Carlsson stab.

LIDBOM, Carl.

Lidbom har – onekligen välkänt för läsare av PALME-nytt – med fri hand beskrivit en flygresa timmarna efter mordet på Olof Palme, vilken skulle ha företagits av Lidbom, Ebbe Carlsson och Mattias Palme. Denna flygning har aldrig ägt rum.

Lidbom har även hos statsrådsberedningen begärt – och fått! – utanordning av 6.134:20, utgörande ersättning för påstådd men aldrig genomförd flygning av Carlsson/Mattias Paris – Stokholm.

Lidbom är i dag inhyrd ”inspiratör” i anslutning till Ingvar Carlssons nya stab.


 


 


Är det inte ANSVAR det heter?

”Jag tar mitt ansvar” brukar det heta. När vi enklare medborgare undrar vad detta tagande av ansvar innebär brukar vi få väldigt bleka besked. Rimligen bör detta ansvarstagande bestå i att vederbörande, efter en s k tavla, avgår,

Titta då på niomannalistan ovan! Där sitter de, alla som gjorde bort sig, som gjorde fel, som tänkte fel, som tänkte avsiktligt fel, stryk det som ej önskas! Men de här åtta herrarna och den enda damen blev sannerligen inte utstrukna ur rullorna. I stället sitter de där i dag och

STYR SVERIGE!

Jag har tidigare någon gång frågat om det inte funnits möjligen mindra briljanta men mera trovärdiga personer en de som går att hitta i detta stim i Riddarfjärden. Hade det inte gått att våga sig ut i landsorten? Måste alla vara stockholmare, måste alla ha kladdiga händer i Palme-affären?

Jag ska berätta för er: Medan jag vid ordbehandlaren låtit denna oktett och den enda kvinnan klicka fram på skärmen har jag gripits av en djup oro. Är det icke-meriterna, icke-skötandet av ålagda sysslor som öppnar dörrarna till ärones troner? Jag känner djup oro.

Kunde  i n g e n  ha sagt: Jag skötte inte mitt jobb, jag är inte förtjänt av en toppenpost? Inte då! Upp för stegen!

Det bör sägas att några koryféer faktiskt tycks ha följt den sedvanliga kometbanan, alltså snett uppåt vänster. Jag ser på dem, åtminstone i jämförelse med niomannaklungan, närmast med värme: Holmér, Leijon, Lindström /Tommy/, Wickbom, Åjhmansson… SA.

Så långt denna inverterade meriternas förteckning från 1994, och när jag från dagens horisont ser tillbaka på det mycket händelsrika året 1994vill jag häpna över den aktiva inkokmpeten som karriärers glidmedel. Kronans kaka…


Har det tillkommit några bra namn under de sjutton år som gått? Det har det säkert, men just nu kommer jag bara på

NYLÈN, Lars, som satt rikskrimchef under några viktiga år utan att just ägna Palme-ärendet en tanke, och så en men ett lejon.

I dag avgående chef för kriminalvården, med annat toppjobb på lut.

AXBERGER, Hans-Gunnar, som hade haft möjligheten att avslöja varje skumt skrymsle av detta ärende under sitt uppdrag inom granskningskommissionen, men som slätade över, pomaderade över tills egentligen ingenting fanns kvar av ondska, av ond bråd död. Lite strul, en del som hakat upp sig, men brott, brott i megaklass? O nej.

Gå in på bloggen om ni har några bra klättrare att föreslå!  SA 1994-2011.

Sven Anér

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"