”…inga anmälningar på sej när han jobbade på VD 1…”

7.7.2011. I ett av de underliga hot mailen, som jag återger i ”Affären Anti Avsan , mail nr 16, sidan 114, säger Avsan, här förklädd till Lars Krantz, att

han /Avsan/ hade aldrig några anmälningar på sej när han jobbade på VD 1.

Detta är ett av de ganska fåtaliga exemplen på rena, belagda lögner från Avsans sida.

När jag under mitt arbete med den första Avsan-boken hade kontakt med Stockholmspolisens arkiv fick jag beskedet att Avsan skrivit sex mot-anmälningar (mot förväntade anmälningar som kan vara försvunna eller som kanske aldrig kom in!), samt att en anmälan förelåg från en person som ansett sig förfördelad av Avsan. Den anmälan lyder så här, maskinskriven:

Dnr 324/85, 1982-08-26:

ANMÄLAN

På grund av att polisman Avsan har begått mened samt grovt förtal i samband med att han var uppe i rätten och vittnade falskt, så vill jag nu göra en anmälan på honom. Jag skall förklara hur det gick till.

Den 4 maj /1982/, då jag greps, så blev jag tagen i en lägenhet, Avsan och en kollega tog ned mig till ”Piketbussen”, dom frågade mig om jag hade något knark på mig, varav jag tog fram min börs med några påsar i, då frågade dom om jag hade mer på mig, jag sa då nej. När dom började klä av mig, så hittade dom 70 gr, då började Avsan att sparka och slå mig och ställde frågan var jag hade fått tag på knarket, jag  sa då att jag köppt det på stan. När han vittnade i rätten så sa han att jag skulle ha uppgivit att jag fått det av ”Gubben där uppe”, vilket är en stor lögn. Så jag vill nu stämma honom för mened, grovt förtal och osant intygande.

Jag är för närvarande häktad på kriminalvårdsanstalten Österåker, häktesavdelningen, Box 68, 184 00 Åkersberga, tel 0764/60000.

Namnteckningen är övertuschad. Jag kan gissa att vederbörande fått hjälp med utskriften, som är gjord av en skrivmaskinskunnig. Vad som hänt med anmälan står inte noterat, men jag utgår från att anmälan avskrevs.

Det väsentliga är ju dock att det faktiskt fanns minst en anmälan mot Anti Avsan från hans tid vid VD 1. När nu Avsan i sitt ”Lars Krantz”-mail förnekar varje förekomst av dylika mail är detta intressant eftersom det ger grundad anledning att misstänka att Avsan regelmässigt svär sig fri från just sådana anklagelser som är korrekta,

I ”Krantz”-mailet sägs vidare bl a att

Han /=Avsan/ var aldrig på Sveavägen –

- lika sant som detta med obefintliga anmälningar? Detta mail nr 16 är över huvud taget extra obehagligt, och jag får en kuslig känsla av att Anti Avsan den 29 maj 2007, då mailet skrivs, är helt förvissad om att han står över vanlig rättvisa och är lovad fri lejd för all framtid. Lovad fri lejd i de stora medierna också?

Avsan-affären kommer att i en nära framtid utredas i botten. Då kommer alla sanningar fram. Sanningarna om anmälan från VD 1-tiden och om att han ”aldrig var på Sveavägen”. Dessa påståenden har alltså gjorts av en person som fick bli rådman och riksdagsman - har varken tingsrätt eller riksdag minsta rutinmässiga personkontroll? Och är det för sent att sätta in dylik personkontroll i morgon dag?

Han har inte skickat mejl i andra namn än sin eget. Nehej. Sven Anér

JK förvånar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"