Ny serie: en episod per år 1993-2001!

29.6.2011. Jag inspirerades av mitt bläddrande nyss i mina PALME-nytt böcker., dvs samtliga mina så flitigt utgivna specialtidskrifter i detta ärende, från 1993 till 2001.

Jag ska nu ta upp och återge en episod på sidan 14 i Palme-nytt nr 2 för 1993:

ANDERS HELIN – BOCKEN SOM TRÄDGÅRDSMÄSTARE

Inför ett tillsättande av en oberoende och opartisk undersökningskommission i Palme-ärendet tycks viss aktivitet uppstå bland åklagare och poliser.

Sålunda har biträdande RÅ Axel Morath (som tydligen mycket självständigt förmodas lösa sina Palme-gåtor inom RÅ) beslutat aktivera sin chefsåklagare Anders Helin:

”Du ska titta på det gamla polisspåret!”

T a l a  om bocken som trädgårdsmästare!

Anders Helin har under alla de perioder han tjänstgjort som Palme-åklagare gjort allt för att lägga locket på, inte bara på själva polisspåret utan på riksåklagarämbetets eget fiffel då det gällt att dölja polisspåret

Ett konkret exempel:

Vid ljudradions stora men mycket snedvridna hearing inför sexårsminnet av mordet, alltså februari/mars 1992, hade jag en replikväxling med denne mycket självsäkre Anders Helin. (Han tycker kanske att jag också är självsäker, vad vet jag.)

Det gällde det klassiska Borlängealibit. Själv gav jag precis den redovisning som återges på annan plats i PALME-nytt: hotellet bekräftar inte att Holmér bott på hotellet, receptionschefen  f ö r n e k a r  att han skulle ha bott på hotellet. Jag frågade Helin hur han kunde komma runt receptionschefens uttalande, till mig den 28 maj 1988 och till Dala-Demokraten den 2 juni 1988:

”Han har inte bott hos oss!”

Med min av trött lord vände sig Helin då till mig och deklarerade att receptionschefen hade  l j u g i t  för mig; hon hade minsann inte brytt sig om att gå in i sitt hotellarkiv enbart därför att en påstridig murvel ringer! Hur receptionschefen kunde säga samma sak till Dala-Demokraten som till mig gav sig Helin inte in på.

Alltså: Helin drar sig inte för att pådyvla en hederlig och hederligt arbetande receptionschef i Borlänge en allvarlig  l ö g n , i syfte att rädda sitt eget /Helins/ men framför allt och i slutändan Holmérs skinn.

Alla lögner får tillgripas då Holmérs alibi och mordets hemligheter ska skyddas. Och det finns ingen heder i polisens och åklagarnas handläggning av denna affär. bara ynkligt fiffel. ynkliga lögner och knep.

När nu Holmérs påstådda alibi är definitivt avlivat vill biträdande RÅ Axel Morath utmana en upplyst opinion genom att beordra  H e l i n  att gå igenom polisspåret! I polisspåret ingår ju, som ett skrämmande viktigt element, just detta Borlänge-alibi som Morath och Helin har arrangerat och som de så ömt vårdar.

Anders Helin ska inte kontrollera något polisspår I stället bör förundersökning inledas mot Morath och Helin m fl inom riksåklagarämbetet avseende fixat alibi åt den självutnämnde spaningsledaren Hans Holmér.

Men kan RÅ inleda förundersökning mot sig själv?

Det är här det svindlar. Det är här svindleriet svindlar.  Sven Anér. Den gången.

Jag skriver och läser; jag var nog ett snäpp fränare den gången. Men i dag kan jag jämföra mitt just återgivna inlägg från 1993 med vad granskningskommissionen med huvudsekreteraren Hans-Gunnar Axberger, 1999 sätter sig ner och skriver i sin granskningsrapport:

Sammanfattande anmärkningar

Det har egentligen aldrig funnits något skäl att i mordutredningen närmare efterforska var dåvarande länspolismästaren Hans Holmér befann sig på mordkvällen; inget pekar på att han haft med mordet att göra. Allt talar för att det förhåller sig så som han uppgett inför Juristkommissionen och i andra sammanhang, dvs att han befann sig på annan ort på fredagskvällen och att han begav sig till Stockholm med egen bil så snart han fick reda på vad som hänt. Den utredning som likväl förekommit bestyrker detta.

Det var granska du skulle göra, Axberger! Inte sitta vid den store Hans Holmérs fötter! Stycket här ovan dödar förstås hela granskningsrapportens värde. Men Axberger sitter lugnt på sin JO-stol. Avgångna utredningssekreterare behöver aldrig svara för sina gamla fögderier.

Ja, där börjar den här serien 1993-2001. Jag återkommer. Sven Anér.

1 kommentar:

  1. Finns det inte någon möjlighet att ge ut Palme-nytt-böckerna i en ny upplaga? Jag tror det skulle finnas intresse!

    Detsamma gäller "Fyra nycklar" som verkar helt omöjlig att få tag i!

    Micke

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"