Cedergren eller Öatlund?

4.7.20011.

Till RÅ.

Jag har frågat JK om bakgrunden till den märkliga sammanblandningen av Roger Cedergren, i ett spaningsuppslag från 1987 (RÅ kan ärendet) resp Roger Östlund, i ett spaningsuppslag från 1988.

Jag har tidigare vid flera tillfällen frågat RÅ i detta ärende men aldrig fått besked.

Nu skriver JK, ärende 4351-11-21, aktbil 2, brevet bifogas i kopia. Jag tolkar JK:s skrivelse på så sätt att JK utgår från att jag får ett uttömmande svar från RÅ.

Då begär jag ett sådant svar. Även min skrivelse till JK bifogas till RÅ, Jag önskar omgående svar, enligt JK:s brev till mig.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

./. brev från JK till Anér samt brev från Anér till JK.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"