Till Tidningsutgivarna

30.7.2011.

Tidningsutgivarna

Box 22500

104 22 Stockholm.


Sven Anér angående Palmemordet och svenska tidningar.


Detta är för Tidningsutgivarna ett ovanligt brev. Jag tar upp frågor som normalt inte ska handläggas av organisationen, frågor som enligt praxis knappast brukar diskuteras av en tidning och en författare. Men situationen är unik, och jag ska komprimerat ge bakgrunden.

Jag är journalist och författare sedan över 60 år tillbaka. DN, Sveriges Radio-TV fram till 1971, därefter författare. Mina boktitlar framgår ur min senaste bok, DE SAMMANSVURNA, 2011, vilken bipackas tillsammans med den näst senaste, Affären Anti Avsan, 2007.

Ingen av dessa böcker har recenserats i mainstream media, endast, och positivt, i Miljömagasinet och ett par radikala tidningar. DN, SvD, AB, Expressen, G-P samt SDS har fått recensionsexamplar av båda böckerna men ej anmält dem, än mindre recenserat.

Temat, i båda böckerna, är min kritik mot den pågående Palmeutredningen. Jag hävdar att Olof Palme sköts inom en konspiration av poliser (Leif GW Persson har som sin egen uppfattning lagt till ”och militärer och säkerhetspersoner”).

Ingen enda av mina flera hundra uppgifter och påståenden i de båda böckerna har dementerats. På direkt fråga till RÅ om Anti Avsan vore Olof Palmes mördare har jag inte fått något svar i sak, endast att ”förundersökningen är sekretessbelagd”.

”DE SAMMANSVURNA” trycktes på ScandBook den 6 juni i år, Försäljningen, via Bokrondellen och min redaktion, har hittills omfattat cirka en tredjedel av den först tryckta upplagan, 1000 ex. F-pris måttliga 80 kronor.

Detta om bakgrunden. Jag är, som Tidningsutgivarna säkert förstår, oroad och undrande inför de sex tidningarnas till synes gemensamma aktion, och jag uppfattar den som riktad mot mig personligen och mina åsikter. Jag känner denna recensionsbojkott som ett ingrepp i min ställning som fri, etablerad, demokratisk författare. Saken hade varit en annan om åtminstone någon av rättssamhällets och det civila samhällets instanser hade uttryckt tvivel rörande mina uppgifters äkthet, men detta har inte skett. SvD:s redaktionschef Martin Jönsson har i svarsbrev till mig tagit avstånd från min namnpublicering (förre baseball-polisen, nuvarande rådmannen vid Stockholms Tingsrätt samt moderate ledamoten av Sveriges riksdag, Anti Avsan), men har på intet sätt påtalat innehållet i övrigt.

Jag har, som Tidningsutgivarna förstår, varit i kontakt med alla de instanser som i Sverige kan beröras av detta ärende:

Statsministern, justitieministern, statsråden inom Alliansen, RÅ, RPS, rikskriminalpolisen, Stockholmspolisen, JO, JK m fl. PK, SJF, SFF; jag slutar uppräkningen där. Jag har inte fått något svar i sak.

Ingen representant för dessa instanser har på minsta sätt (jfr SvD) riktat någon kritik mot mig eller dementerat en enda sakuppgift; ett par statsråd har uttalat sig ospecificerat men positivt, bland andra Göran Hägglund.

Det rör sig sålunda, Tidningsutgivarna, om två innehållsmässigt aldrig ifrågasatta dokumentära böcker i ett avgörande viktigt ämne, det formellt ouppklarade mordet på förutvarande statsministern och ordföranden för det dåvarande regeringspartiet, Olof Palme.

Den kollektiva åtgärden gentemot mig av i första hand sex approcherade tidningar, med deras chefredaktörer, kulturchefer och nyhetschefer, känns som ett yrkesförbud och har av mig kunnat uppfattas som censur. Jag sade inledningsvis att detta är ett ovanligt brev. Jag hoppas att detta förhållande inte ska hindra Tidningsutgivarna från att ge mig ett utförligt svar i en ödesfråga, inte huvudsakligen för mig men för det svenska rättssamhället.

Vad jag föreslår som remedium? Ja, inte min sak. Men jag måste konstatera att händelseförlopp av denna typ aldrig har förutsatts eller förutsetts uppkomma inom den svenska tidningsvärlden. Den livgivande naturliga konkurrensen mellan svenska tidningar har rimligen bort vara garanti för att en situation som denna aldrig skulle kunna uppkomma.

Själv önskar jag, genomgående i denna affär, publicering, öppenhet, och jag lägger i nästa vecka ut detta brev till Tidningsutgivarna på min blogg,

www.svenanerpalmemordet.blogspot.com 0174-500 66.

Detta inte för att utöva påtryckning på Tidningsutgivarna utan för att ge mina hittills 24 000 bloggbesökare den information de förtjänar att få. Engagerad hälsning, Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"