Nyckeln: Lisbeth Palmes kappbyte öppnar hela mordet!


22.7.2011.

Läs det här! Aldrig dementerat, bara inknuffat på en skräphylla hos rikskrim!

25.5.2000. Öppet brev till statsminister Göran Persson!

Jag överlämnar nr 7 av PALME-nytt för år 2000, och jag anhåller om omedelbara kommentarer.

Jag påstår i detta nummer

Att Lisbeth Palme aldrig blev beskjuten vid Dekorima kl 23.21 den 28 februari 1986,

Att den ambulans med vilken paret Palme for från Dekorima någonstans i Vasastan, förmodligen utmed Odengatan, hejdades av en polisbil,

Att Lisbeth Palme då övergav ambulansen och sin då ännu ej dödförklarade man, gick över till polisbilen, tog av sin mockakappa samt tog på en annan kappa av helt annat utseende (se den inlagda stora bilden i tidningen), samt

Att Lisbeth Palme sålunda, i polisbilen och efter ambulansen, anlände till Sabbatsbergs akutintag.

Händelseförloppet strider mot bl a parlamentarikerkommissionens mycket officiella beskrivning (betänkande sidan 36) där det sägs att ”omkring kl 23.30 lämnade ambulansen Sveavägen och for till Sabbatsbergs sjukhus. Lisbeth Palme följde med.”

Jag förutsätter nu att statsministern i regeringen omedelbart låter utreda om det verkligen förhåller sig så som jag hävdar, nämligen att Lisbeth Palme, iförd sin mockakappa, aldrig besköts vid Dekorima, , utan att i stället denna kappa i efterhand preparerades med ett pistolskott samt sändes till Bundeskriminalamt i Wiesbaden, som om Lisbeth Palme. iförd mockakappan, blivit beskjuten vid Dekorima.

De vidare konsekvenserna av vad jag nu anför i detta nr 7/2000 av mitt nyhetsbrev PALME-nytt ter sig enorma. Bl a måste hela den under fjorton år pågående s k Palmeutredningen ha förlöpt under diametralt felaktiga premisser, varjämte förhandlingarna i Stockholms Tingsrätt och Svea Hovrätt fått ett totalt missvisande förlopp. Ärendet Christer Pettersson hade i detta läge aldrig aktualiserats.

Jag önskar sålunda din omedelbara kommentar. Sven Anér

”Vad tror du att det hände sen?” är den återkommande frågan i en klassisk Mumin-saga.

Ja, vad tror du att det hände sen? Rätt gissat: ingenting. Trots att mycket tydliga originalbilder, tagna av pressfotografen Ulf Karlsson, klart och tydligt visar att Lisbeth Palme vid ankomsten till Sabbatsberg, sju minuter efter ambulansen, är iförd svart, hellång kappa med fast ryggslejf och kapuschong, så har allt sedan år 2000 ingen myndighet på minsta sätt reagerat; mina uppgifter har inte ens uttryckligt dementerats, utan skuffats undan, att förhoppningsvis glömmas.

Lisbeth Palme lämnade alltså, under de ödesdigra minuterna efter hennes makes död, ifrån sig sin helt oskadade bruna mockakappa och tog på sig en svart kappa, som de hejdande poliserna hade medfört! Mockakappan går därefter till genomskjutning, utan bärarinnan inuti. Simsalabim, Lisbeth Palme kan sägas ha blivit påskjuten och kan alltså inte ha varit inblandad i mordet. Väl?

I själva verket visar det av mig klarlagda förloppet att Lisbeth Palme från första början varit djupt involverad i mordförberedelserna och villigt medverkat i det ganska komplicerade skeendet under några efterföljande dramatiska minuter.

Men fortfarande, ännu i dag, säger den officiella historieforskningen att (granskningskommissionen, sidan 119, ursprungliga versionen):

Lisbeth Palme träffades av det andra skottet. Det avlossades på 70-100 cm avstånd. Det gick in genom hennes mockakappa på vänstra delen av ryggsidan, ungefär i skulderbladshöjd, slet upp de kläder hon bar under och orsakade en skråma längs med hennes rygg samt gick åter ut genom mocka kappans högra ryggsida.

Detta är en av de mest gnistrande lögnerna i de officiella utredningarna. Det går inte att tänka sig att en kula skulle ha kunnat genomborra mockakappan från sidan, därefter följt Lisbeth Palmes rygg utan att åstadkomma mer än en ”skråma”, och sedan försvunnit ut via ett hål på andra sidan av mockakappan.

Detta är ett enda stort påhitt. Om det går att tänka sig att kulan skulle ha följt hennes rygg skulle skadan inte ha inskränkt sig till en ”skråma” utan varit mycket allvarligare, kanske dödande.

I själva verket dubbelveks mockakappan av poliser, efteråt, varefter ett skott sköts genom mockakappans båda delar. Kanske den fulaste lögnen. Med alla inblandade: Lisbeth Palme själv, i allra högsta grad, poliser, Holmér. Sveriges rättssamhälle destrueras under dessa minuter. Blundande åklagare, blundande kommissioner, blundande regering.

Vad hände sedan Göran Persson fått mitt PALME-nytt? Ingenting, i sak. Kulan mot Lisbeth Palme fanns redan cementerad i historieskrivningen, fick inte bortförklaras.

Hur ser jag i dag på Lisbeth Palmes roll? Med kappbytet, med ”skråman”, som hon kan ha åstadkommit med en nagelfil (”en rodnad”, sa den ”baddande” läkaren, professor Åke Nilzén, Lisbeth Palmes svåger).

Här följer några av de förhandsinstruktioner som Lisbeth Palme måste ha fått från sina medsammansvurna: se till att Olof kommer till Dekorima, det är där han ska skjutas! Följ med Olofs ambulans, och var beredd att byta till polisbil och annan kappa! Påstå sedan, nära tre år efteråt, att du knivskarpt känner igen Christer Pettersson; vi ska se till att han blir ordentligt utmärkt som alkoholiserad och avvikande klädd gärningsman! Håll fast vid identifikationen, genom hela rättsprocessen! Medverka, svik aldrig oss, dina medsammansvurna!

Överdrifter? Nej – och det här schemat fick aldrig prövas i någon av rättsinstanserna.

Du svenska Fru Justitia – vart tog du vägen?

Sven Anér


Det ofrånkomliga bildbeviset!

Jag sitter denna söndagseftermiddag och ser den dystra kavalkaden av bilder från Norge. Personer gripna vid tillslag i en Osloförort? Tragedin griper mig, jag får svårt att koppla av. Och jag ställer ideligen frågor till mig själv: varför får vi inte veta allt?

Jag stänger av TV:n och går tillbaka till det PALME-nytt som jag just citerat ur. Plötsligt hittar jag den bild jag sökt; bilden av Lisbeth Palme på Sabbatsbergs sjukhus, helt annorlunda ekiperad än vid Dekorima.

Men jag måste ha Ulf Karlssons bild i original, framkopierad på fotopapper? Var finns den bilden? Min arkivering bygger huvudsakligen på kronologi. Jag letar i en kvart – och plötsligt finns alla gode vännen och kollegan Ulf Karlssons bilder framför mig! Inlagda i ett plastfodral!

Skärpan är perfekt, Ryggbilden av Lisbeth Palme perfekt. Den svarta tygkappan med slejf och kapuschong, Lisbeth som har lämnat bilen genom höger framdörr, rundat polisbilens bakdel och nu är på väg mot akutintaget

Polisbilen? Stopp ett tag!

Lisbeth Palme måste alltså ha lämnat sin döende, kanske döde man ensam i ambulansen någonstans längs färdvägen till Sabbatsberg, gått över till denna polisbil, bytt kappa, kanske inne i polisbilen, fortsatt till Sabb!

Enligt en rekonstruktion, som jag presenterade i PALME-nytt nr 11 för år 2000, kom ambulans 951 med Olof Palme till Sabb kl 23.36, medan polisbil, med registreringsnummer LZO 872, kl 23.43, sålunda sju minuter efter ambulansen, anländer till Sabb med Lisbeth Palme som passagerare.

Inga av mina uppgifter är någonsin dementerade. Uppgifterna, och mina frågor kring dem, har betraktats som luft. Aldrig kommenterats, aldrig dementerats. Det är bara Sven Anér…

Jag återger nu sidan 6 i PALME-nytt nr 13 för år 2000. Detta är första gången någonsin som denna Lisbeth Palme-bild visats på nätet, tidigare endast via mer eller mindre suddiga papperskopior. soppdramatik nära, nära mordet på en statsminister! Men regissören lät ridån gå ner! Jag satte den gången i PALME-nytt rubriken:


Detta är Sveriges hemligaste bild!

Bilden känns igen, eller hur? /frågade jag då, år 2000/. PALME-nytt har presenterat den i snart ett halvår, en dyster följetong. Men det är endast PALME-nytts läsare som kan storyn – och hittar vägen in i storyns skymningszon. Samtliga personer och instanser, som borde veta allt om bilden och dess öden, förklarar sig inte ha en aaaning, t ex AB:s nuvarande chefredaktörer Anders Gerdin och Rolf Alsing, båda i tjänst 1986: ”Bästa Sven – aldrig hört talas om saken…” Bästa Sven.

Någon på Aftonbladet måste ju ha sett den här och Ulf Karlssons övriga förnämliga bilder, men jag hittar alltså ingen sådan person. Så småningom är jag utskuffad till hrr Mats Örbrink och Niklas Silow, som var deskfolk den här natten, men då får jag inte längre något svar över huvud taget, glöm Sven Anér!

Rikskriminalens Åke Röst,, mannen som arrangerade Hans Holmérs falska Borlänge-alibi när det begav sig, sitter fortfarande med stort inflytande inom den s k Palmeutredningen och berättar för mig per fax 2000-10-30: Sven Anér, 740 10 Almunge.

” Jag har tagit del av innehållet i ditt telefax som inkom till Rikskriminalpolisen den 27 oktober 2000.

Du anhåller att utfå kopior av de bildtexter/captions som hör till de 19 bildkopior som togs mordnatten på Sabbatsbergs sjukhus av reporterfotografen Ulf Karlsson.

Några handlingar som innehåller bildtexter av det slag som angivits i din skrivelse finns inte i utredningsmaterialet. Din begäran kan därför inte föranleda någon vidare åtgärd från Palmegruppens sida. Med vänlig hälsning, Åke Röst.”

Tack för det – eller jag vet inte. Ett hederligt svar av typen ”Vi ger fan i dig, Sven Anér ”, hade, om uttrycket tillåts, känts bättre, men Åke Röst höjer ej rösten då han i kavaj och slips författar sina skrivelser till hr Anér i dennes gråmulna Almunge.

Men Åke Röst – och hans föregångare inom Stockholmspolisen (och Säk?) – har alltså suttit i snart 15 år och klämt på dessa bilder de bestulit Ulf Karlsson på, men de påstår sig alltså nu inte veta vad bilderna föreställer – hur kan dessa människor se sig i spegeln. Vad gjorde Lisbeth Palme mordnatten? Ingen vill svara, och Ulf Karlssons bild från Sabbatsbergs akutmottagning, som borde varit ett fotografiskt bevis på alla märkligheter, ”föranleder inte någon vidare åtgärd”. Nej, inte någon vidare åtgärd. SA

PS! I pressläggningsögonblicket svarar Mats Örbrink!

PALME-nytt tackar för svaret /återges inte här/, men konstaterar samtidigt att Örbrinks beskyllningar mot Ulf Karlsson är både skrämmande och grundlösa! Jag ringer Ulf Karlsson som kommenterar: ”Naturligtvis arbetade jag för AB denna kväll! Det var Mats Örbrink, som via mig, från telefonkiosken utanför biografen Grand, fick det första meddelandet om attentatet. Jag for tillsammans med min fru till Sabbatsberg där jag sammanträffade med Tomas Sjöberg. Jag lämnade mina rullar till AB:s nattredaktion, Örbrink. Naturligtvis har jag inte sålt Lisbeth-bilden till G-P; bilden har över huvud taget aldrig honorerats!” Hela AB ljuger! Självfallet mer om detta i nr 14 av PALME-nytt, utkommer ca 10 december. SA.

Så långt PALME-nytt, den gången. Jag skakas under utskriften. Att myndigheter ljuger för mig och tiger för mig hade jag förstås vant mig vid. Men att en tidning som Aftonbladet, där jag f ö arbetade ett tag under 1963, på ett så kusligt sätt slirar på mordkvällens sanningar känns otäckt.

Hur kunde Aftonbladet minuterna efter mordet veta att speciella publiceringsregler hade börjat gälla? Minuterna efter mordet?

Två avslutande kommentarer bara:

Det framgår av PALME-nytts rekonstruktion att Ulf Karlsson kl 23.36, då ambulansen anländer till Dekorima, inte har hunnit längre än till biografen Grand, varifrån han talar i telefon med AB:s redaktion. Ulf kommer till Sabb först 23.40 och tar bilden av Lisbeth på väg in till akutintaget kl 23.43. Bilden hade inte kunnat tas 23.36. Lisbeth Palme måste ha gått över till polisbil LZO 872 någonstans mellan Dekorima och Sabbatsberg.

Var tidningskvarteren i Klara, som för mig den gången, om jag får citera Norges Stoltenberg, var ett paradis men skulle förvandlas till ett helvete, var de genomsyrade av ambitioner som inget hade med hederlig journalistik att skaffa?Och granska bilden av Lisbeth Palme och polisbilen, granska den noga! Det är första gången den kan förmedlas i perfekt pixelpresentation. Lisbeth Palme kommer från ett mord. Detta är bildbeviset.

Beviset för all falskhet kring mordet på en statsminister.

Sven Anér

17 kommentarer:

 1. Stackars Sven... måste du gripa efter haveristen Krantz vettlösa myter. Detta är helt utrett och så fullständigt fel det kan vara. Sista unset av trovärdighet har farit sin väg när det gäller dig som om det inte försvunnit tidigare med din ständiga bajsning av inlägg utan att någonsin bemöta eller kommentera de tunga saklig invändningar som rests mot dina resonemang. Du har i sanning blivit en tokig haverist och tyvärr finns nog ingen räddning för dig mer än det fanns för Lars.

  SvaraRadera
 2. Intressant vad du skriver, när du iklär dig rollen som vet.Skulle du vilja "bajsa" på och förklara för oss alla nyfikna, vad du vet? Som inte även det är "ordbajs"?

  SvaraRadera
 3. eär för länge sedan konstaterat att bilden i fråga ej är av LP... Att trots detta posta sådana uppgifter och ständiga påståenden om att AA skulle vara Palmes baneman utan det minsta bevis och många iakttagelser som motsäger det även om AA skulle vara randman är synnerligen osakligt och bedrägligt men Sven svarar som bekant inte på någon som helst saklig kritik utan upprepar samma sak gång på gång företrädesvis riktat som öppna brev till adressater som aldrig svarar och som han inte ens försker få dialog med. Svens angrepp förblir en dåres monolog och det är bara tragiskt.

  SvaraRadera
 4. Fotografen Ulf Karlsson har själv bekräftat att bilden är tagen av honom och inte föreställer Anita Gradin som vissa påstår. Vilken skulle den föreställa då och vilken skulle i så fall ha knäppt den? För övrigt sa obducenten Milan Valverius att Lisbets mockakappa var genomskjuten i labb.
  Valveriusanhängaren

  SvaraRadera
 5. Om det vore konstaterat att bilden ej är på LP (utan på någon annan kvinna väldigt lik henne)
  så vore det väl det enda raka att i så fall komma med fakta. Vem finns på bilden? Vem har tagit den och när? Platsen är dock Sabbatsberg och på den obeskurna bilden ser man tre polisbilar.
  Palmebeundrare

  SvaraRadera
 6. Detta är utrett sedan mycket länge och en skröna som drivits av några rättshaverister till palmedebattörer genom åren. Att Sven nu tar upp detta är nog enbart ett tecken på desperation när det gäller argument där hans teorier bygger på så uppenbart dåliga källor och inte logiskt går ihop. AA:s signalemnet går ej att få ihop med mordplatsvittnena... det stärker å ena sidan att flickornas berättelse är autentisk och inte ett påhitt i efterskott då de då hade anpassat sin beskrivning till det som var känt om GM:s signalement för att öka sin trovärdighet... Å andra sidan finns därmed ingen anledning att koppla denna observation till en GM och det är ett intressant mysterium. Om det ev skulla ha varit AA eller någon som kunde förväxlas med denne är det inte den enda observationen av civilklädda poliser i området. Grupper springande personer har setts av flera vittnen som är hörda (= snarast militärt uppträdande än polisiärt... och också förga diskret) samt Knarkspans och eller SSI:s grupper i grannskapet? Hur kan det förklaras.. och vilka andra motiv till att mörka sådan närvaro kan finnas ä direkt delktighet i mord?

  SvaraRadera
 7. Sanningen är att bilden i fråga är av Anita Gradin som var en av de tre centrala figurer inom Pariet som tog sig till sjukhuset snabbt. Lätt att kontrollera med fotomodellen själv liksom att kolla vilka polisbilar som fanns på plats och är med i bilden. Problemet är att kvällstidninsredaktören tog miste och lade in bilden med text att det var LP. Lätt att ta miste då det var stress att nå ut.Sedan har detta använts av några haverister ungefär som sanningsrörelsen påstår sig hitta konstigheter i bilder från WTC. De som påstår att fotografen sagt att det var LP är rena och skära lögnare. Lika stora lögnare som de inom sanningsrörelsen som manipulerade en bild med sökmanskapens strålkastare och påstod att det visade sjöar av flytande metall. Fast å andra sidan... hallå är inte Sven kompis med Ingenjör Björkman som är en tvättäkta truther och svamlare både när det gäller Twin Towers och Estonia?

  SvaraRadera
 8. Misstankarna om detta kvarstår tills det utretts och svar getts offentligt från myndigheterna och Anita Gradin eller annan person som känner igen sig. Enligt Lars Krantz kan det vara Mårten Palmes flickväns, Inger Klerings, kappa hon bär. Mårten och Klering hade vid tillfället ännu ej informerats om mordet, så Inger kan det inte vara. För övrigt, när dom till slut informeras, åker dom till Palmes bostad istället för till sjukhuset. Varför skulle fotografen ljuga?!

  SvaraRadera
 9. Ingen har kunnat visa att bilden skulle vara tagen av någon annan än Ulf Karlsson, Han hade uppdrag åt Aftonbladet denna kväll men de gömde undan hans bilder utan att publicera. Det var Göteborgsposten som hade bilden införd. Pkom Åke Rimborn som återkom till Sabbatsberg en andra gång för samtal med Lisbet Palme har i sin rapport skrivit att Anita Gradin anlände efter kl 01.15. Ulf Karlsson fanns då inte kvar vid Sabbatsberg.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Bara glöm, scoopet för fotografen är naturligtvis
   Lisbeth Palme på sabb. Men det gick bra med Anita Gradin också som åkte polisbil från rosenbad tillsammans med några regerings kollegor.
   Bara texten under bilden är den rätta kan den säkert säljas in till media.
   att fotografen sedan vägrar kommentera bilden
   förklarar det mesta.

   Radera
 10. Anonym 1 augusti 2011 11:45 . Du är inte lite korkad du som försöker bevisa din sak med rena lögner och fantasier. Det är inte någon annan som i sann truthersanda skall bevisa att en anonym signaturs påståenden om saker som är "konstiga" är falska. Det är du och för den delen som har bevisbördan. Samma bevisbörda som Sven har att bevisa sin tes att AA var Dekorimamannen och att denne dessutom var GM trots att han inte stämmer med signalementet på denne.

  Det är bekräftt hur det förhöll sig med Gradin och hade du en hjärna att tänka med så skulle du själv kunna forska i loggarna kring vilka polisbilar som var var och när. Istället väljer du att ljuga så det ryker ur öronen.

  Det får fan i mig vara slut på sanningsrörelsetramset där fantasier skall motbevisas. Bevisa dina påståenden med trovärdiga källor eller knip käft degskalle.

  Set räcker inte med att påstå och hitta på fritt.

  SvaraRadera
 11. Frågan jag ställer mig är: Om LP var i maskopi med polisen -Varför hade de inte en likadan mockajacka som LP? Hade LP en likadan svart rock hemma men tog fel på sig den kvällen?

  /Nicklas

  SvaraRadera
 12. H Liljensparre3 augusti 2011 22:55

  En bild säjer mer än 1000 ord. Och ibland kan en bild uppenbarligen framkalla långt mer än 1000 ord. Att denna bild kan framkalla så omfattande debunking, visar att den fortfarande är mycket het. Och en viktig nyckel i skeendet runt skottet på Sveavägen.

  SvaraRadera
  Svar
  1. En bild säljer mer än 1000 ord.
   Bara man har för tillfället rätt text under bilden.

   Radera
 13. Kommentar till "Anonym" 2011-08-01. 21:58
  Oerhört intressant, det du skriver.Skulle du nu vilja lägga ut, här på bloggen, vad du har för sanningsenliga, och rent juridiskt bindande dokument, som du stöder dig på, så att inte även ditt inlägg, blir en i raden, av alla dessa" Besserwisser-utlåtanden", som bara förstärker den uppsjö av desinformation, som , istället för att försöka klargöra,rent Juridiskt,...med dokument,vad man kan prata om, och vad som är slutligen fastslaget.Du har tagit på dig, en grannlaga uppgift,för att bevisa, att du inte skall bli betecknad, som någon, som enbart vädrar sin uppfattning, utan någon som helst dokumentation, om detta. Jag emotser din redovisning,och du får ursäkta, men jag betvivlar, att du har något sådant på "Fötterna"som skulle rentvå dig, i en av raden av alla dessa besserwisser, som endast försöker att uttrycka, sin övertygelse,som dessvärre, inte har någonting med sanningen att göra.

  SvaraRadera
 14. Varför har inte Anita Gradin talat om att det är henne vi ser på bilden?????

  SvaraRadera
 15. Det är nu konstaterat att bilden är på Ingrid Kleering. Mårtens dåvarande flickvän.
  Bild på sidan 25 i Expressen 4 mars 1986 visas bild på bl.a. Mårten och Ingrid där Ingrid bär på exakt samma kappa som den av Anér(och Ulf Karlsson, GP?) kallad "Lisbet" på den aktuella bilden.
  Finns ytterligare en bild (oklart vilken tidning, men tagen vid samma tillfälle som ovan, "minnesstund för OP") på Ingrid Kleering i helfigur där även de vita "snowjoggers"-skorna syns.
  Samt att det även är bekräftat av Åke Rimborn, i att Lisbet hela tiden fanns inne på sjukhuset efter att ambulansen(med Olof) kommit in.

  Så tråkigt att Sven nu lämnat oss. Det bästa vore om han kunnat gå ut med sitt misstag.

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"