Inte JK:s bord – vems bord då?

7.7.2011.

Till RÅ.

Jag frågade den 29 juni JK om jag genom att i DE SAMMANSVURNA namnge Hans Holmér, Carl Östling och Anti Avsan gjort mig skyldig till falsk angivelse jämlikt brottsbalken 15:6.

JK ger mig nedanstående svar, vilket förbryllar och inte ter sig särskilt komplett. JK rubricerar sitt svar 2011-07-05 med IFRÅGASATT TRYCKFRIHETSBROTT, men jag har aldrig ifrågasatt något tryckfrihetsbrott utan falsk angivelse. JK skriver:

Sven Anér har till Justitiekanslern gett in en bok som han har författat med titeln ”Palmemordet: De sammansvurna”, utgiven på eget förlag 2011. I en skrivelse har han samtidigt begärt att Justitiekanslern ska utreda om han genom ett visst angivet citat i boken har gjort sig skyldig till brottet falsk angivelse enligt 15 kap. 6 § brottwbalken.

Justitiekanslerns bedömning

Justitiekanslern är ensam åklagare i mål som avser tryckfrihetsbrott. Vilka brott som är tryckfrihetsbrott anges i 7 kap. 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen (TF). Brottet falsk angivelse är inte ett sådant brott,

Någon åtgärd av Justitiekanslern – utöver detta konstaterande – aktualiseras därmed inte av Sven Anérs skrivelse.

Jag sänder nu denna skriftväxling till riksåklagaren och anhåller att RÅ, från ämbetets utgångspunkt, tar upp min anmälan av 29.6.2011 och bedömer huruvida brott enligt BrB 15:6 föreligger. Anmälan ställs alltså nu till RÅ. Boken DE SAMMANSVURNA har redan tidigare ingivits till RÅ,

Min ursprungliga anmälan till JK samt JK:s svar bifogas. Jag anhåller om RÅ:s dnr samt namn på handläggare.

Sven Anér, Öster Edinge 271, 740 10 Almunge. 0174-500 66.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"