Rikspolischefen svarar: Inte mitt bord!


Brevsvar från Rpc: 2013-08-06  Diarienr (åberopas) RPC/212-13

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala.

Ni har skrivit till rikspolischefen om förundersökningen avseende mordet på statsminister Olof Palme. Rikspolischefen har bett mig att besvara ert brev.

Ni har ställt en fråga huruvida Polisen avser att höra en under mordnatten tjänstgörande polisman om vissa förhållanden. Förundersökningen leds av åklagare som därmed är den som beslutar om vilka utredningsåtgärder som ska vidtas.

Eftersom er skrift i övrigt rör en pågående förundersökning och utfående av handlingar i förundersökningen har den överlämnats till Rikskriminalpolisen.

Stockholm den 6 augusti 2013   Håkan Öberg

Detta av Rpc delegerade svarsbrev kom till mig den 8 augusti, dvs i samma minut som min skrift Mordet var löst hade börjat gå i press. Denna skrift har delvis samma dramatiska innehåll som mitt brev till RPC, vilken dock tar avslöjanden från en whistle-blower i Uppsala lugnt. Mycket lugnt. Att rikskrim inte skulle våga göra något utan att fråga RÅ? Jaha. Men RÅ vågar ju inte heller. ”Inte mitt bord”, säger Bengt Svenson.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"