Jag önskar besked jämlikt Förvaltningslagen!

20.8.2013.
Till Landshövdingen i

Jag återkommer till min föregående skrivelse i Palmeärendet samt översänder den skrift, Mordet var löst innan det hände, som jag tidigare erbjudit, men som hittills ej väckt Landshövdingens intresse.
Jag begär nu med vändande post handläggning och svar jämlikt varje punkt i Förvaltningslagens serviceparagraf:
Anser Landshövdingen att någon av mina sakuppgifter i den nu översända skriften Mordet var löst innan det hände är missvisande eller felaktig?
Anser Landshövdingen att mordet på statsminister Olof Palme omedelbart bör utredas av ny, opartisk instans, så att Landshövdingen för länets befolkning kan redovisa vad som faktiskt hände den 28 februari 1986 och inte minst under de efterföljande 27 åren?
Jag understryker att inget regeringsorgan och ingen myndighet på minsta sätt dementerat mina uppgifter i den aktuella skriften Mordet var löst innan det hände, eller över huvud taget någon sakuppgift som jag någonsin framfört i detta allvarliga ärende.
Oroad hälsning

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Mordet var löst innan det hände, Bokförlaget Kärret 2013.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"