Godtar RÅ och RPS de av mig markerade 32 punkterna i min skrift Mordet var löst innan det hände! som korrekta påståenden från min sida?26.8.2013. Likalydande skrivelser till RÅ och RPS.
Jag närsluter, till båda adressaterna, ett ex av Mordet var löst innan det hände!, där påståenden rörande Palmemordet och dess utredning preciseras av mig. Jag finner nu att varken RÅ eller RPS hittills kritiserat någon enda av dessa 32 punkter, varför jag noterar att de båda myndigheterna på varje punkt accepterar min beskrivning av Palmemordets aktuella situation,
Men önskar mina adressater, efter detta påpekande, komplettera sina attityder i ämnet, avvaktar jag till denna månads slut, varefter jag givetvis formellt noterar att RÅ och RPS delar min inställning till detta mord och dess sedan 27 ½ år pågående utredning.
Svar i Sveriges allvarligaste ödesfråga någonsin avvaktas sålunda.
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

./. Skriften Mordet var löst innan det hände! närsluts till båda adressaterna, med 32 påståenden förprickade och numrerade.

28.8.2013. Registrator, RÅ:
Jag glömde tyvärr att i eget ex kopiera de 32 rödprickade noteringar jag nämner i brevet, varför jag ber dig från det den 26.8 insända exemplaret kopiera sidorna 1-22 samt mittuppslaget och sända till mig. Bilägg räkning om så erfordras! Och ursäkta besväret!
Engagerad hälsning,
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"