”Engagemang, uthållighet och mod…”

27.8.2013. Ett antal landshövdingar har svarat, i mycket närliggande formuleringar; Rosenbad har uppenbarligen tillfrågats och givit order om mycket strikta avböjanden.
Ett undantag ges dock; jag citerar:

Landshövdingen
Kalmar län
Dnr 109-5694-13
Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala

Kalmar 2013-08-22
Bäste Sven Anér!
Jag har tagit del av dina brev, med tillhörande häfte, som inkom till Länsstyrelsen den 9 respektive 21 augusti. Av breven har jag förstått att du har en bestämd uppfattning om hur mordet på Olof Palme samt de utredningar som gjorts för att lösa mordet gått till.
I ditt senaste brev ställer du två frågor till mig som landshövding. Jag väljer att avböja att besvara dessa med hänvisning till att mord och utredningar icke är en fråga för varken länsstyrelse eller landshövdingar att behandla.
Slutligen vill jag meddela att jag uppskattar människor med engagemang, uthållighet och mod. Det är genom sådana människors handlingar vi har möjlighet att upprätthålla rättsstaten.
Med vänlig hälsning
Stefan Carlsson
Landshövding i Kalmar län
Brevet gladde. Det är unikt i mina många korrespondenser. Skulle jag inte vara någon som katten har släpat in? SA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"