Jag överklagar!


24.7.2013. Till Kammarrätten i Stockholm.

Jag överklagar APAL-428-247/13 i alla dess delar och vill speciellt för Kammarrätten framhålla:

En stor mordutredning som Palmeärendet kan inte endast behandla föreliggande eller icke föreliggande handlingar utan måste se till den faktiska händelseutvecklingen, den faktiska situationen.

I Palmeärendet finns två personer som har avgörande viktig information att lämna: polismannen Hans Rehnstam resp undertecknad Sven Anér. Om vi hördes skulle rikskriminalpolisen omedelbart kunna notera huruvida tf kommissarie Lars Christiansons PM stämmer med bilden från Sabbatsbergsakuten föreställande Lisbeth Palme, Christianson samt Rehnstam. Christianson påstår att han kl 23.42 mordkvällen befann sig vid Johannes kyrka, medan bilden från exakt samma klockslag visar Lisbeth Palme, Christianson och Rehnstam vid Sabbatsbergsakuten.

Och ett förhör med mig skulle självfallet utvisa att alla påståenden om att Lisbeth Palme blivit påskjuten vid skulderbladen är osanna, eftersom undersökande läkare inte fann någon skottskada!

Kammarrätten i Stockholm har givetvis alla möjligheter att föreslå båda förhörens genomförande, vilket skulle medföra klarhet kring de viktigaste avsnitten av Palmeärendet.

Med hänvisning till ovanstående överklagar jag sålunda hela ärendet APAL-428-247/13. Kammarrätten i Stockholm har nu möjligheten att undanröja avgörande oklarheter och diskrepanser.

Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

16.8.2013: Kammarrätten i Stockholm avslår hela mitt överklagande.

Enklast så.  SA-

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"