Begäran om utfående av allmän handling: Släpp obduktionsprotokollet fritt!22.8.2013. Till Rikskriminalpolisen.
Undertecknad Sven Anér begär, med hänvisning till närsluten skrivelse, att i kopia utfå det hittills sekretessbelagda obduktionsprotokollet rörande Olof Palmes död.
Ett beslut från rikskriminalpolisens sida skall vara ett myndighetsbeslut, vilket. i förekommande fall, skall vara överklagningsbart samt försett med besvärshänvisning. Motiv för sekretess skall noga anges. Jag önskar, med vändande post, dnr samt namn på handläggare.
Sven Anér, 21 08 14-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 


3.9,2013: Rikspolisstyrelsen avslår mitt överklagande.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"