”Det finns dock knappast skäl att anta annat än att en händelse som gett upphov till tipset ägt rum” – granskningskommissionen om Anki och Anneli!


13.8.2013. Till RÅ resp till Rikskriminalpolisen!

Rubrikens ord visar sålunda att den statliga granskningskommissionen år 1999 inte hade någon anledning att misstro huvuddragen i Ankis och Annelis berättelser från Dekorima: kvinnorna hade faktiskt träffat en person som Anki hade känt igen från gymet i Upplands-Väsby; Anki hade tilltalat mannen på finska, hon hade hört honom tala finska under ett samtal i walkie-talkie:

”Jag är upptäckt!” - ”Skit i det, gör vad du ska!”

Det måste vara ytterligt ovanligt att undersökande polis får så klara direktbesked från en mordplats, sekunder före själva dödsskottet, men varken Stockholmspolisen eller, från 1987, rikskriminalpolisen har gått in i ärendet med någon som helst energi.

Sålunda finns ett enda förhör med den av flickorna utpekade piketpolisen Anti Avsan, från april 1993. Förhöret avhölls endast upplysningsvis, varför Avsan aldrig tillfrågades om huruvida han skjutit Olof Palme. Förhöret har hela tiden hållits hemligt, men det är att förmoda att granskningskommissionen noterat förhörets väsentliga uppgifter, vilka dock torde ha varit tunnsådda.

Så här skriver kommissionen i sin slutrapport:

Även Anti A själv hördes. Han var född i Sverige av föräldrar härstammande från Estland. Han talade inte finska, även om han via estniskan kunde göra sig förstådd med finländare. Han tjänstgjorde vid tiden för mordet i piketgruppen.

Ytterst kortfattat, sålunda, och samtliga uppgifter har givetvis före mordet varit kända för Stockholmspolisen, de hade inte behövt förhöras fram. Uppenbarligen har Avsan inte ens fått den centrala frågan om huruvida han befunnit sig vid Dekorima aktuell tid. Läsaren får intrycket att förhörande polis inte velat gå in närmare i ärendet.

Jag summerar: granskningskommissionen ställer sig  i n t e  frågande till de unga kvinnornas berättelser, men ändå görs inget försök att begära klart besked från Avsan.

Jag lägger då fram nedanstående förslag till åklagare och polis inom pågående förundersökning rörande mordet på Olof Palme:

Hör Anti Avsan i botten!

Avsan finns omedelbart tillgänglig, bl a på sin nuvarande arbetsplats, riksdagen i Stockholm, tjänsterummet eller justitieutskottet, dit Avsan numera promoverats, från civilutskottet.

Vid detta förhör bör Avsan ställas inför sitt uttalande till en tidigare poliskollega, för några månader sedan, där Avsan på direkt fråga huruvida han skjutit Olof Palme replikerat:

”Ha ha, vi har sådan uppbackning att ni kan aldrig ta oss.”

Uttalandet är märkligt. Vilka ”oss” är det? Och vilka ”ni” är det som inte kan ta ”oss”?
Redan detta Avsans uttalande, vilket bekräftas av den polisman som han samtalade med vid ett lunchsammanträffande, ger naturligtvis anledning till ett rejält förhör. Är ”oss” en grupp av sammansvurna som står bakom mordet på Olof Palme?

Förundersökningsledningen är genomgående synnerligen ovillig att höra poliser som kan tänkas ha koppling till Palmemordet. Sålunda vill förundersökarna i dag inte höra polismannen Hans Rehnstam, vilken är ende kvarlevande polisman som kan redovisa Olof Palmes ambulansfärd Dekorima – Vasastan – Sabbatsbergs akutintag.

Sammantaget: I Palmeärendet finns mängder av aldrig prövad officiell information: utred!

Polis och åklagare efterlyser fortfarande tips till Palmeutredningen. Här några mycket konkreta tips, använd er av dem! Dekorimahändelsen omedelbart före mordet bekräftas av en statlig granskningskommission; är inte detta grund nog för förhör av den på platsen utpekade?

Jag önskar nu omedelbart svar från RÅ och från rikskriminalpolisen. Jag önskar även, från båda adressaterna, dnr och namn på resp handläggare.

Se även min aldrig dementerade skrift

Mordet var löst innan det hände, Bokförlaget Kärret 2013!  

2 kommentarer:

  1. Avsan kanske drev med Sven Anér. Möjligen anade han att kollegan skulle skvallra. Avsan är inte dekorimamannen. Dekorimamannen är ungefär 170 cm lång. Avsan troligen minst 190 cm. Jag såg en intervju där han var huvudet längre än de andra. Någon konfrontation med finskorna kommer knappast att ske. Allt tyder på att det var Floberg som var skytten. Han har kommit med fler antydningar om att han är skyldig.

    SvaraRadera
  2. Tror nog att denne Flo*erg driver en aning med dig :-) /Harry

    SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"