Är några sakuppgifter felaktiga, RÅ? Specificera!


11.8.2013. Till RÅ.

Jag översänder min skrift Mordet var löst innan det hände, Bokförlaget Kärret, 2013, och begär formellt besked från RÅ huruvida någon av mina sakuppgifter i denna bok är felaktig.

Min begäran är avgörande viktig, och jag önskar ett omgående svar, vilket jag kommer att publicera. Det går att säga att RÅ:s svar är avgörande för Sveriges framtid.

Jag önskar omedelbart besked avseende dnr och handläggare.

Sven Anér, hittills ej dementerad i sakfrågor i Palmeärendet. Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala, 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"