Tidningarnas Telegrambyrå – en farlig rikslikare?

4.12.2012. Till Ledningen för Tidningarnas Telegrambyrå, med anhållan om en kommentar, ett svar!
Jag sände, som kan läsas på min blogg, den 25 november ett utförligt brev till ledningen för Tidningarnas Telegrambyrå, TT, under rubriken:
Larm redan 23.24? Användes TT som cover-up?
Ledningen för Tidningarnas Telegrambyrå, TT, väljer att inte besvara min skrivelse. Det är allvarligt. Jag ska strax berätta varför.
TT ägs av de svenska dags- och flerdagarstidningarna, och TT:s nyhetsverksamhet följs året runt, dygnet runt av den del av den svenska allmänheten som över huvud taget följer det svenska och internationella nyhetsflödet; TT:s nyhetsbevakning får därför det totala genomslaget.
Men en nyhetsbevakning har två sidor, två lika viktiga sidor. De texter som ges ut erbjuds de svenska nyhetsmedierna för publicering, medan material som aldrig publiceras av TT undanhålls publicering; självklarheter.
Men, kan sägas: nyhetsmedier är inte beroende enbart av TT. De skaffar sig egna nyheter, inom deras egna referensramar genereras ständigt nyheter, egna nyheter, som efter kontroll publiceras: utvidgade, genomarbetade, beroende på innehållets tyngd och den egna mediala politiska framtoningen. Självklarheter igen.
Men vad som inte alltid står klart för den nyhetskonsumerande allmänheten är TT:s klara möjlighet att fungera som censurerande instans inom svensk publicitet. Censurerande genom att nyheter som TT inte ger ut aldrig når allmänheten. Men andra nyhetsorgan, då? Det finns ju ett brett spektrum?
Jo, men om TT håller tyst har de andra nyhetsorganen också en möjlighet att hålla tyst, medan, om TT publicerar en stor nyhet, det i praktiken blir omöjligt för det samlade svenska nyhetsutbudet att inte följa TT; något av de många medierna skulle tala, skriva, sprida nyheten vidare.
TT bestämmer inte över självständiga svenska nyhetsmedier. Men TT kan bidra med en mycket läglig tystnad, om denna tystnad anses önskvärd av såväl TT som av dess medieabonnenter.
Då blir situationen farlig, tillspetsat farlig.
Vi upplevde ett liknande förhållande under andra världskriget, då den herostratiskt ryktbara informationsstyrelsen, av hänsyn till krigsfaran, fick statligt mandat att moderera nyhetsflödet i politiskt tilltalande riktning; brotten mot informationsstyrelsens dekret blev inte särskilt många.
Nå, TT märker ju vart mitt inlägg syftar. Det är mordet på statsminister Olof Palme och dess följande icke-utredning som i dag har gett TT denna kusliga maktposition: om vi inte ger ut en rad om Palmemordet måtte det väl ändå förbli tyst? Eller vad säger våra ägare? Visst, så gör vi, så får det bli. Om det nationellt betrodda TT genom sin tystnad försäkrar den svenska allmänheten att allt är gott och väl, så håller denna allmänhet säkert tyst. Sedan den upptäckt att Sveriges beredskap är god, Sveriges beredskap mot dumma rykten kring ett för länge sedan överspelat mord.
Vi säger så, alla samlade medier i TT:s ledband – eller tvärtom kanske rättare sagt. Tyst i Palmeledet, var det.
Jag kan ha skrivit polemiskt, men jag ska strax visa hur polemiken stämmer. Följ med här, jag ska ta ett spännande exempel kort:
Omedelbart efter mordet vid Dekorima förfalskades Olof Palmes patientjournal så att det såg ut som om ambulansen ankommit kl 23.35 den ödesdigra fredagskvällen till Sabbatsberg och inte långt senare: siffran”8”, i det av allt att döma instämplade ”23.38”, tuschades av händigt folk om till en siffra”5”, och plötsligt kortades den i verkligheten utdragna ambulanstiden med tre minuter.
Resultatet av förfalskningen har jag vid flera tillfällen visat på min blogg – den går att urskilja redan vid obetydlig förstoring och blir grymt påfallande då förstoringsgraden höjs. Saken är prövad av åklagare, som dock endast hävdar att saken är preskriberad, medan han i beslutet inte tar ställning till själva förfalskningen.
Så här ser alltså exemplet ut, ett av många. Hade detta rört sig om ett ”vanligt” mord- och förfalskningsfall skulle TT självfallet ha rapporterat utförligt. Men eftersom det rör sig om ett statsministermord, omgärdat av nyuppfunna hemgjorda sekretessregler, har TT diskret dragit in antennerna och bestämt att det här får Sven Anér vara ensam om, det drabbar vi inte den svenska allmänheten med.
Men om, jag skriver om, TT hade valt att skriva den kortaste av notiser med rubriken t ex
Palmes tidkort från Sabb förfalskat”? -
- ja, då hade vi i dag levt i en hederligare värld, som vi nymornade vaknat upp till!
Den stora fråga jag ställer till TT är förstås: har jag rätt?
Men frågor av detta slag har TT hittills i snart 27 år, besvarat, inte med ”ja” eller ”nej” utan med en seg, evig tystnad, som håller stora nyheter diskret plaskande i ett akvarium med lock. För skulle TT gå ut på banan och undersöka den av mig inrapporterade förfalskningen skulle TT tvingas erkänna att: ja, siffran ”5” är förfalskad, det är det inget tvivel om… Men, i sin skyddade verkstad, väljer TT att inte beordra någon medarbetare att utreda; jag tvivlar på att någon TT-medarbetare i så fall skulle sätta sig ner och rapportera annat än sanningen!
SÅ, TT, där står alltså ärendet i dag. TT måtte tro sig göra det svenska rättssamhället en tjänst genom att arbeta med skygglappar, som i själva verket raserar detta rättssamhälle.
TT: I mitt förra brev ställde jag, utan inbyggd kritik, frågan huruvida TT kan ha blivit narrad att tro att en skottlossning ägt rum på Sveavägen redan före kl. 23.24; det borde ha varit ofarligt för TT att svara på den frågan. Men TT tar uppenbarligen inga risker, i försvaret av Palmeutredningens korthus. Min sista fråga blir:
VARFÖR?
Sven Anér: böcker i Palmeärendet: Polisspåret, Fyra nycklar, Affären Chamonix, Affären Borlänge, Dominoeffekten, Cover-up, PALME-nytt-BOKEN, delarna 1-9, Palmegåtan mot en lösning, Affären Anti Avsan, De sammansvurna, Mordets dunkel tätnar kring Lisbeth Palme – inga av böckernas väsentliga påståenden någonsin dementerade.
Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79
Engagerad, kollegial, men alltmer oroad hälsning

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"