Nu står det i tryck: Det var poliser…


27.12.2012.
Eva Hamilton – Jag sänder dig i fact/fiction-debatten, min anmälan av Leif GW Persson till RÅ. Leif GW:s klara utpekande av poliser bakom Palmemordet har aldrig nått svenskt tryck tidigare. Jag har upprepade gånger redovisat ärendet på min blogg, men därifrån har det inte kommit längre. Nu har bortåt miljonen svenskar läst, och saken ligger på ett annat, nytt plan. Dina filmer nu på nyåret har koncipierats av en person som i den verkliga världen har meddelat att poliser mördade Olof Palme. Då faller, enligt min bestämda mening, allt existensberättigande för dina filmer. Fact och fiction, kring samma nationalkatastrof, kan inte presenteras samtidigt i ett stort public service-medium.
Ärendet är svårt och har varit svårhanterat, det förstår jag. Men du har ett stort, stort ansvar inför den svenska allmänheten. Jag hoppas att du tar det ansvaret, antingen genom att skjuta visningarna på framtiden eller åtminstone genom att ge din allmänhet en utförlig bruksanvisning: så här ska dessa filmer uppfattas.
Min telefon och min brevlåda belamras: vad är meningen?
Engagerad hälsning Sven Anér, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"