Larmsignal till Polisen, i anslutning till försvunnet bakgrundsmaterial till min senaste bok, ”Mitt 20-tal och mitt 30-tal”, påtalat av mitt förlag Kärret


29.12.12. Till Bokförlaget Kärrets anmälan av försvunnet konvolut.
Undertecknad Sven Anér. journalist och författare, uttrycker min djupa förundran över att bokförläggare Göran Dahlmans polisanmälda försvinnande av ett stort grönt vadderat kuvert kunnat ske.
Kuvertet innehöll hela bakgrundsmaterialet till min rubr bok, ”Mitt 20-tal och mitt 30-tal”, under produktion hos Bokförlaget Kärret i Göteborg och hos tryckeriet Scandbook i Falun.
Som bland andra Uppsalapolisen vet, försvann resp levererades av posten svårt skadade, fem dvd-skivor vid separata tillfällen för ca ett år sedan, innehållande inspelningar av mitt stormöte på Tuna Bygdegård, vilket behandlade Lisbeth Palmes koppling till mordet på Olof.
Det har uppenbarligen varit mig personligen som de trakasserande sabotörerna velat komma åt, och när jag i dag ser att motsvarande attacker görs mot ett bokmaterial som direkt kan kopplas till mig som upphovsman, måste jag självfallet dra slutsatsen att angreppen varit riktade mot mig.
Det år djupt illavarslande att Posten tappar bort stora, tunga - tydligen över ett kg – konvolut, som sagt postens egna, vadderade och gröna kuvert, till yttermera visso.
Min kollega Dahlman har av posten i Göteborg fått beskedet att ”vanliga brev kan inte reklameras”, ett enligt min mening sanslöst påstående.
Jag begär nu, tillsammans med Göran Dahlman, att polisen gör allt för att återskaffa detta kuvert med innehåll – ett innehåll som är mödosamt att rekonstruera – samt lokaliserar och identifierar förövarna.
Det inträffade riktar spjutspetsen rakt in mot den svenska kulturens hjärta och bryter skrämmande flagrant mot gällande tryckfrihetsförordning.
Djupt engagerad och oroad hälsning!
Sven Anér, 210814-5075, Karlsrogatan 85 A, 752 39 Uppsala. 018-15 12 79

1 kommentar:

 1. Hej Sven. Jag föreslår att du även anmäler skada och förlust av dina brev till Post&Telestyrelsen som är tillsynsmyndighet, och begär utredning om Posten i dina fall uppfyllt befordringsavtalet med staten enligt nedan:

  Postlag (2010:1045)

  6 § Postverksamhet ska bedrivas så att den tillgodoser rimliga krav på tillförlitlighet och så att skyddet för avsändarnas och mottagarnas personliga integritet upprätthålls.

  15 § Tillståndsmyndigheten ska vid tillsynen ägna särskild uppmärksamhet åt att det träffas avtal mellan tillståndshavare som säkerställer att
  1. de postförsändelser som väger högst 2 kg som tillståndshavarna befordrar når andra tillståndshavares anläggningar för postöverlämning till mottagarna,

  SvaraRadera

Läs sidan "Om kommentarer"