Vill Björn Ericson ha mailade bilder av dvd-skivorna?

24.1.2012.

Björn Ericson, Riksenheten för polismål, Malmö.

Björn Ericson, Jag har sökt dig per telefon under den här veckan, men jag har inte nått dig.

Jag frågar nu: Kan jag maila fotografier av de så grovt saboterade dvd-skivorna, och vilken mailadress ska jag i så fall använda?

Jag anser, som jag tidigare skrivit till dig, det vara av yttersta vikt för den fortsatta utredningen att se hur dvd-skivorna ser ut. Som jag sagt tidigare kan även själva skivorna överlämnas till dig, under betryggande förhållanden. Låt mig också tillägga att denna tid är mycket prövande, inte bara för Bo Alvberger och mig utan även för våra familjer, eftersom vårt privatliv kränks. Vi kan inte veta om våra telefoner fortfarande är avlyssnade och om brev fortfarande öppnas.

Ytterligare en sak: POSTEN och TELIA tar inte upp mina skadeståndsanspråk förrän när en polisutredning föreligger: pågår i dag en polisutredning eller endast en åklagarutredning? Anlitar du polis för den fortsatta utredningen?

I skuldfrågan kan jag naturligtvis inte utesluta säkerhetspolisens koppling eller medverkan.

Den första dvd-postningen skedde den 14 december, och i dag har vi den 24 januari. Både Bo Alvberger och jag skulle uppskatta om ärendet kunde föras vidare! Sabotage som vid tre separata tillfällen riktats mot vår hemfrid känns mycket oroväckande, före ett eventuellt uppklarande!

Mycket oroad hälsning!


Sven Anér, Karlsrogatan 85 A. 752 39 Uppsala. 018-15 12 79.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Läs sidan "Om kommentarer"